Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace školní časopis jídelní lístek rozvrh hodin

Home

 

Nový školní rok 2017/ 2018 jsme zahájili s novými webovými stránkami

Navštivte nás na www.zspatova.cz

 

 

 

 

Školní rok 2016/ 2017

Zahradní slavnost, 29.6.2017

I přes nepřízeň počasí proběhla ve čtvrtek 29.6.2017 tradiční Zahradní slavnost. V poněkud stísněných prostorách tělocvičny přivítal  ředitel školy Mgr. Petr Jonáš rodiče, bývalé i současné žáky a další hosty. Předsedkyně Rady rodičů paní Jitka Kýhosová poděkovala za práci nejenom učitelům, ale i nepedagogickým pracovníkům.
Samotný program zahájily svým vystoupením mažoretky. Nechybělo ocenění vědomostních soutěží.
Medaile si odnesli ti nejlepší ze sportovního dne a poháry nejšikovnější v dovednostních soutěžích Rekordu školní družiny a školního klubu. Třídní učitelé předali Výroční ceny pro nejlepší žáky svých tříd. Píseň z filmu Na vlásku zazpívala žákyně 3. B Alžběta Votrubová. Ta také společně se svými spolužáky předvedla ukázku karate.
I letos patří poděkování rodičům, a to nejenom za hojnou účast, ale i za tradiční kulinářské výrobky.
K tanci i poslechu hrála skupina Pegas.

 

 

 

Osmáci v Holanech

Dne 25.6.2017 se 8. ročník vydal na školní výlet do rekreačního střediska Jachta Holany. Svůj výlet žáci spojili s exkurzí do Obory Vřísek v Holanech.
Naše cesta začala na vlakovém nádraží v České Lípě. Společně jsme odcestovali do Stvolínek a odtud se vydali krásnou lesní cestou kolem rybníků až do Holan, do rekreačního střediska Jachta, které se nachází v borovém lese na břehu Milčanského rybníka. Ubytovali jsme se v chatách a pak začalo naše velké dobrodružství na písečné pláži, kde jsme se nejen koupali, vozili na lodičkách a šlapadlech, hráli pin pong a volejbal. Večer jsme poseděli u táboráku a bylo to super.
Součástí našeho výletu byla návštěva obory, která patří k nejstarším v České Republice. Při její prohlídce jsme se dozvěděli mnoho nového z myslivosti a chovu zvěře v této oboře.

 

 

 

Farma v Horní Libchavě aneb ráj pro děti

Na poslední výlet před prázdninami jsme vyrazili my prvňáčci do Horní Libchavy, a to na návštěvu svého spolužáka. A nejen tak obyčejnou! Čekala nás veliká zahrada s překvapením. Tím byla zvířátka. Děti se mazlily se štěňátky, chovaly si koťátka, hladily králíčky nebo želvičku. Respekt měly před úly plných včel, o kterých se dozvěděly spoustu zajímavých informací. A pak přišlo to nejkrásnější – koníci a poníci. Každý měl možnost se svézt v přírodě. Samozřejmě s jezdeckou přilbou a s doprovodem dospěláka. To byla nádhera. Premiéru měly i paní učitelky. A říkaly, že to není moc snadné…
A když toho pohybu bylo dost, musely si děti dodat energii. Tou se staly výborné grilované párečky a nápoje. Velký díky patří paní Janě Prokešové, která všechno vymyslela, zorganizovala a také zasponzorovala.

Moc děkujeme! Bylo to super !  1. A a 1. B

 

 

Sportovní den

Dne 22. a 23.6.2017 se žáci naší školy sešli na Městském stadionu U Ploučnice. Počasí nám letos přálo, a tak se naši sportovci mohli soustředit hlavně na své výkony. Ti nejlepší ve sprintu, skoku dalekém, hodu míčkem, vrhu koulí a dlouhém běhu byli oceněni medailí, diplomem a malou sladkostí. Absolutní vítězové v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni na zahradní slavnosti, která proběhne na hřišti naší školy 29.6.2017.

 

 

 

 

 

 

 

Rekord ŠD a ŠK

Rekord měsíce – ČERVEN – Přenášení vody

Máme za sebou červnové  kolo rekordu ŠD a ŠK v přenášení vody.  Naším úkolem bylo nabrat lžící  vodu z kyblíku a přenést do kelímku a to v  určeném čase.  Počasí nám přálo, a tak se celá akce  uskutečnila na školním hřišti.  Všude bylo plno vody a také hodně smíchu. Soutěžilo se podle tříd.  

Naši rekordmani:
1.
třídy: Hendrychová Adriana a Najman Mhatias
2. třída: Pröllerová Tereza a Kmoch Štěpán
3. třídy: Křivánková Sabina a Svatoň Jakub

 

 

 

 

 

 

 


 

REKORDMANY  tohoto školního roku se stali Tereza Pröllerová Štěpán Kmoch, kteří získali v konečném součtu nejvíce rekordů. Ocenění za jejich skvělý výkon převezmou na Zahradní slavnosti.

 

 

Výchovný koncert

Děti z 1.A, 1. B a druhá třída absolvovaly koncert, který pořádali učitelé ze ZUŠ. Seznámili děti s dechovými nástroji – s trubkou, baskřídlovkou a pozounem. Zahráli dětem krátké hudební hádanky, ukázali hravou formou jak nástroje fungují. Nejzajímavější bylo, že si děti samy mohly vyzkoušet zahrát na trubku. Na závěr si společně zahráli a zazpívali známé dětské písničky.

 

Výlet do ZOO

A začalo krásné období, kdy děti opouštějí lavice a vyrážejí na výlety. I naši nejmenší prvňáčkové si zasloužili po celoroční dřině velkou odměnu. Tou se stala návštěva ZOO v Děčíně. Nejdříve děti překvapilo krásné nové nádraží a jízda vlakem byla skutečným zážitkem. Pak trochu pocvičily svaly výstupem na Pastýřskou stěnu. A pak konečně objevily i vytouženou zahradu plnou zvířat. A také prolézačky, hřiště, obchůdky. No prostě ráj pro všechny děti.  Jenom paní učitelky s paní vychovatelkou měly pohotovost, protože peněženky se ztrácely a byly úplně všude, jen ne v batůžku. Štěstí bylo na naší straně  a vše dobře dopadlo jako v pohádce.                                        

 

Mise Vyšehrad

Dne 13. 6. se žáci 4. A a 7. ročníku vydali na expedici nazvanou Mise Vyšehrad. Na této exkurzi se žáci seznámili s Vyšehradem, s jeho historií i významem pro český národ. Žáci byli rozděleni do skupin, které měly za úkol najít co nejvíce atributů během vycházky po Vyšehradě. Prohlídku jsme zahájili na Starém purkrabství, kde se děti seznámily se svým průvodcem a podmínkami exkurze. Pak jsme vyrazili k bazilice svatého Petra a Pavla, kde se žáci poklonili památce českého knížete Vratislava II. Odsud naše dobrodružství pokračovalo na Vyšehradský hřbitov. Zde každá skupina dostala úkol, najít danou osobnost. Pak nám pan lektor představil některé význačné osobnosti našich dějin. Poslední etapa naší mise byla procházka kasematy, kudy se pohybovali vojáci, kteří pevnost chránili. Součástí byl i sál nazvaný Gorlice, kde jsou v současnosti uschovány některé originály soch z Karlova mostu. Zde jsme složili všechny získané atributy dohromady.

 

 

Třeťáci v Praze

V pondělí 12.6. jsme vyrazili do Prahy. Hlavním cílem bylo divadlo Hybernia a muzikál Kapka medu pro Verunku. Je to původní český muzikál pro všechny generace. Příběh o štěstí, lásce a přátelství, ale také o modré planetě – zábavný i poučný. Celé pražské dobrodružství doplnila jízda metrem. Pro řadu z nás to byla premiéra.

 

 

 

 

 

 

Kouzelný svět příběhů

Dne 8. června ráno seděli žáci sedmé a osmé třídy v autobusu a těšili se, co jim přinese návštěva knižního veletrhu v Liberci. Pro návštěvníky veletrhu byla  připravena celá řada besed s autory a tvůrci dětských knih, výtvarné dílny či scénická čtení LiStOVáNí. Šlo přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.
Naši žáci se vrhli se zájmem ke stánku s nabídkou zlevněných knih, ale brzy zjistili, že nabídka cílila více na žáky první až páté třídy. O to zábavnější bylo divadelní představení  LiStOVáNí s představením „Život k sežrání“ s ukázkou současné tvorby pro mládež.
 Výhodou pro žáky byl možný vstup na dětské hřiště s přilehlým amfiteátrem a možností venkovního občerstvení. A protože nám počasí přálo, divadlo se nám líbilo, a i když většina z nás k vysněnou knihou domů neodjížděla, přesto jsme veletrh hodnotili jako přínosný, možná i proto, že se mnozí z nás mohli vyfotit s hercem Lukášem Hejlíkem.

 

 

Pasování na čtenáře v městské knihovně

Prý umíme číst. Kdo to říká?  Přece naše paní učitelky a taky udatný rytíř Hynek a komtesa Kateřina, u kterých jsme skládali zkoušky.
A nebylo to jen tak. Trochu jsme se báli. Museli jsme poznat písmenko a ukázat ho kamarádům pomocí svého těla. A taky vymyslet dvě slova, která začínají tímto písmenem. Pak jsme četli ukázky z dětských knížek a museli jsme poznávat pohádkové postavy.
Jako správní čtenáři jsme radili rytířovi Hynkovi, jak má správně zacházet s knihou!
No byli jsme šikulky a dostali jsme medaili se sovičkou (a všimli jsme si, že naše škola jí má ve znaku), čtenářský diplom, zdarma průkazku do knihovny a opravdu dobří čtenáři i knihu!
A proto se vyplatí být prvňáčkem!

 

 

KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY DESKOVÝCH HER  

Devět dětí ze 3.B se po 16 týdnů scházelo a seznamovalo se s různými deskovými hrami, ale také se zábavnou stránkou matematiky. Naučily se pravidla čtrnácti her. Na závěr vyhodnotily listinu vítězství, kterou vyhrála Anička Ševčíková a obdržela hru Logik. Všichni si odnesly Rubikovu kostku. O prázdninách se ji pokusí složit. A všichni účastníci posílají vzkaz:

Neseď doma u mobilu, u tabletu,
pozvi mámu, tátu, strýce, tetu,
sestru, bráchu, kamarády,
                      zahrajte si dohromady.
                      Deskové hry- ty jsou skvělé
                        pro děti i pro dospělé.

 

 

Kytlice 4. A a 5. ročník, 5. – 9.6.2017

Na škole v přírodě jsme byli ubytováni v hotelu Kovošrot v Kytlicích. Náš pobyt trval od pondělí do pátku. V těchto dnech jsme zažili mnoho zážitků. Paní učitelky s paní vychovatelkou pro nás přichystaly výlety a soutěže. Soutěžily jsme ve čtyřboji, štafetě, orientačním běhu, znalostech a dovednostech vědomostních, cyklistických a zdravotních. Výherci dostali ocenění v podobě keramické medaile a diplomu. Také jsme šli na výlet k rybníku, do lesního divadla a na procházku do okolí Kytlic.  Ve čtvrtek jsme podnikli celodenní výlete na rozhlednu Jedlová a zříceninu hradu Tolštejn. Také nám tu vařili dobré večeře a obědy. Před domem bylo velké hřiště, na kterém jsme trávili spoustu času. Všem se nám pobyt moc líbil.

Za třídy 4.A a 5. třídu
Kovářová Adéla, Brychtová Rozálie a Kocková Veronika

 

 

Výlet na Sněžku – 4. B

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se žáci 4. B třídy vydali dobýt nejvyšší horu České republiky – Sněžku. Autobusem dojeli do Pece pod Sněžkou, odkud se pěšky vydali přes Růžohorky a  kolem Růžové hory na samotný vrchol Krkonoš – Sněžku. Cestou sledovali střídající se žluté a zelené turistické značení. Po 2 hodinách a 40 minutách vystoupali na samotný vrchol Sněžky, prohlédli si Poštovnu a obdivovali Studniční a Luční horu, Luční boudu, Obří důl, Kotelní jámy i polskou stranu Sněžky. Pro zpáteční cestu využili novou lanovku, kterou sjeli až do Pece pod Sněžkou.
 Na svůj skvělý sportovní výkon jsou i s paní učitelkou právem pyšní.

 

 

 

 

 

 

 

Druhé místo ze soutěže Šikovné ruce

Ve čtvrtek 1. června 2017 se šikovní žáci naší školy ocitli na středověkém tržišti v KD Crystal, proběhlo zde totiž vyhodnocení soutěže Šikovné ruce, ta byla letos zaměřena na středověká řemesla. Do soutěže se zapojili na druhém stupni žáci šesté třídy, kteří v hodinách pracovního vyučování vyrobili šindelovou střechu pod vedením Mgr. Petra Jonáše.  Na prvním stupni členové keramického kroužku pod vedením p. Lenky Melichnové vytvořili stará českolipská domovní znamení.  Za svou práci byli odměněni 2. místem a zážitkovým pobytem v oboře ve Skalici. Vedení města pro šikulky připravilo zajímavý program, děti soutěžily, s herci Divadelního klubu mladých, kteří předvedli scénku z tržiště, tancovaly a směňovaly groše za občerstvení.

 

 

 

Ekologický pobyt

Ve dnech 29. 5. – 1. 6. absolvovali žáci devátého ročníku ekologicky zaměřenou pobytovou akci v Horním Maršově. V nádherném prostředí východních Krkonoš měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si řadu zajímavých aktivit, které si kladly za cíl vzbudit jejich zájem o environmentální problematiku, posílit vztah k přírodě i reflektovat vztahy uvnitř třídního kolektivu. Účastníci výukového programu  absolvovali nejrůznější týmové hry, věnovali se biomonitoringu vodních organismů, rýžovali zlato, putovali krajinou i časem, obchodovali na rybí burze, pekli bramborové placky, smažili pučálku, pracovali se dřevem a farmařili. Poslední den byl ve znamení vysokohorské turistiky, která prověřila fyzickou zdatnost všech deváťáků. Spolu s žáky IV. B pokořili nejvyšší horu České republiky. Výstup na Sněžku byl nejen oslavou Mezinárodního dne dětí, ale také důstojným zakončením celého pobytu.

 

 

Školní výlet II. třídy

Poslední květnové pondělí se žáci II. třídy vypravili do východních Krkonoš s cílem zdolat Černou horu. Po náročném stoupání se občerstvili na Černé boudě, odkud pokračovali na nedaleký rozlehlý vrchol. Tam si prohlédli elegantní věž televizního vysílače a vystoupali na 24 m vysokou rozhlednu Panorama, která díky krásnému počasí  nabídla nádherný kruhový výhled do širokého okolí. Největším zážitkem byla zpáteční jízda osmimístnou kabinovou lanovkou, tzv. Černohorským expressem. Školní výlet zakončila procházka po Janských lázních, prohlídka náměstí, secesní Kolonády a dalších místních pamětihodností. Za turistické výkony a téměř vzorné chování byli druháci odměněni lázeňskými oplatkami a zmrzlinou.

 

 

Loupežníci na škole v přírodě

My, děti ze třetích tříd, jsme byly v týdnu od 28.5. do 2.6.2017 na loupežnické škole v přírodě v Doubici. Tento kraj je pověstný příběhy o loupežnických bandách a tak jsme si na ně zahrály také. Plnily jsme loupežnické dovednosti, vyráběly klobouky a měšce, získávaly jsme zlaťáky a za ně vyměňovaly odměnu. Poznávaly jsme okolní krásy přírody – vrch Spravedlnost a Kyjovské údolí. A protože nám počasí přálo, tak jsme se každý den koupaly v bazénu. Moc se nám tu líbilo.
43 loupežníků a loupežnic


 

 

 

 

 

 

 

Oslava Dne dětí

Prvňáčci, druháčci a žáci ze 4.A společně navštívili zámek v Horní Libchavě. Prohlédli si interiér zámku, nechali se postrašit v zámeckém sklepení, podnikli dobrodružnou výpravu kolem světa a vyrobili si indiánské korále. Pobavili se vtipnou pohádkou ,, O princezně, která hodně mluvila“.

 

 

 

Vystoupení mažoretek na zámku v Zákupech

Mažoretky vystoupily na V. ročníku historických slavností pořádaných na zákupském zámku, na který letos zavítal císař Ferdinand Dobrotivý s chotí císařovnou Marií Annou Karolínou Savojskou.

 

 

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Ve čtvrtek 25.5.2017 se uskutečnila v KD Crystal školní akademie. Ta patří již k tradičním akcím naší školy. V podání našich dětí byly k vidění nejrůznější tance, písničky s pohybovým doprovodem, ukázky karate, krátké scénky či hudební vystoupení. Dopoledne proběhla generální zkouška, kde si účinkující poprvé vyzkoušeli pohyb na jevišti, práci s mikrofonem apod. V 17.hodin začal hlavní téměř dvouhodinový nabitý program, který si naši žáci s učiteli připravili. Před zraky svých rodičů, kamarádů a dalších hostů předvedly děti svá vystoupení. Akademie se také zúčastnili představitelé města Česká Lípa starostka Mgr. R. Žatecká, místostarostové A. Šafránková a Mgr. J. Raninec. Slavnostní událost byla zakončena šerpováním žáků devátého ročníku a společnou písní všech účinkujících.
Všichni vystupující, pořadatelé, ať už v podobě vyučujících, či technické podpory, a moderátoři odvedli skvělou práci a napřesrok se budeme těšit na další dávku školního kulturního vyžití!

 

DEN ZDRAVÍ

Mažoretky zahájily v úterý 23.5.2017 v českolipském kulturním domě Crystal akci DEN ZDRAVÍ. Osobně jim poděkovala paní starostka a obdarovala je dárkovým košem dobrot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKOLIPSKÁ PÍŠŤALKA – 20.5.2017

Tradiční přehlídka flétnových souborů proběhla na ZŠ Špičák v České Lípě. Na již 9. ročníku zapískaly děti z mateřských a základních škol. Své umění předvedli i žáci naší školy Jáchym Ehrlich, Michaela Bahníková, Magdalena Škráčková, Natálie Bartáková, Pavla Pešková, Markéta Kotková, Anna Ševčíková, Kristýna Drábová,  kteří zahráli lidové písničky. Podpořit nás přišla i paní zástupkyně Mgr. Alena Jurkuláková.

Všem děkujeme za krásné vystoupení.
Lenka Melichnová

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Nový Bor

Žáci osmého ročníku se v pátek 19.5.2017 zúčastnili workshopu. Akci připravila Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor. Žáci se nejprve seznámili s učňovskými i maturitními obory, které tato škola nabízí ke studiu. Poté po skupinách navštívili a také se prakticky seznámili s některými provozy. Zjistili, že malování na sklo není tak jednoduché, jak vypadá a že na vyfouknutí sklenice je potřeba nejen dobrý dech, ale i určitá šikovnost. Vybroušené výrobky a mističky ozdobené originálními rytinami si žáci odnesli domů.

 

 

 

Rekord ŠD a ŠK

Rekord měsíce – KVĚTEN – Skok z místa

Dne 17. 5. 2017 proběhlo květnové kolo rekordu ŠD a ŠK ve skoku z místa.  Skákalo se za krásného slunečného počasí na školním hřišti.  Pro některé žáky to bylo velice náročné, ale  přesto se nám podařilo najít rekordmany.

Naši rekordmani:
1. třídy: Bao Jialing (Linda) 1,53m a Houdek Jiří 1,50m
2. třídy: Výbochová Valentýna 1,63m a Melzer Tobiáš 1,63m
3. třídy: Bahníková Michaela 1,77m a Másilko Kyštof 1,68m

 

 

Dopravní soutěž 

V pátek 12. 5. proběhlo na Dětském dopravním hřišti v České Lípě okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se zúčastnili také naši žáci. Obě delegovaná družstva v silné konkurenci ostatních škol obstála a ve svých kategoriích obsadila 3. místa. Za poctivou přípravu a předvedené výkony patří poděkování jak mladším soutěžícím z páté třídy – E. Zlatníkové, K. Vorlíčkové, F. Tlustému a F. Peřinovi, tak jejich starším kolegům z osmého ročníku – K. Stratilové, V. B. Samkové, D. Matouškovi a A. Zlatníkovi. 

 

 

Ozdravný pobyt II. a IV. B

Druhý květnový týden se v příjemném prostředí areálu AERO Holany uskutečnil ozdravný pobyt žáků II. a IV. B třídy. Děti absolvovaly prohlídku kozí farmy Nový Dvůr, obdivovaly exotické ptactvo v Sádkách a zaujala je obora Vřísek, která je jednou z nejstarších v Čechách. V Zahrádkách si prohlédly Kostel sv. Barbory a u barokní sochy sv. Starosty si vyslechly její smutný příběh. Účastníci školy v přírodě také sportovali, hledali poklad a zpívali u táboráku. Po skončení diskotéky, kterou pro ně připravil bývalý žák naší školy, Filip Rejzek, prověřila statečnost obou tříd stezka odvahy. 

 

 

Mažoretky na Akademii Libertinu

Mažoretky naší školy vystoupily ve čtvrtek 11. 5. 2017 na akademii Domu dětí a mládeže Libertin v Jiráskově divadle. Malé i starší mažoretky představily nové skladby a sklidily velký potlesk.
Všechna děvčata si zaslouží velkou pochvalu.


 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Památníku Terezín

Ve středu 3. května 2017 žáci deváté třídy navštívili město Terezín, ve kterém byl za druhé světové války zřízen koncentrační tábor, tzv. ghetto Terezín, odkud odjížděly transporty do vyhlazovacích táborů. Prohlédli si Židovský hřbitov a Malou pevnost, v níž si v červnu roku 1940 gestapo zřídilo svou věznici. Přeplněnými celami pevnosti prošlo přes 30 000 vězňů. Žáci se seznámili s nelidskými podmínkami, ve kterých věznění lidé museli žít, vyslechli řadu otřesných životních osudů obětí rasové a politické perzekuce v době nacistické okupace. Exkurze byla zakončena návštěvou Muzea ghetta Terezín, ve kterém jsou vystaveny různé dokumentární artefakty, které dokreslují obraz tehdejšího života vězněných osob.

 

 

 

NAŠE ŠIKOVNÉ RUCE – HISTORICKÁ ŘEMESLA

Do 2. ročníku soutěžního klání českolipských mateřských a základních škol se letos hlásíme s výrobky keramického kroužku při školní družině a VI. třídy. V keramické dílně pod vedením vedoucí vychovatelky paní Lenky Melichnové vznikl cyklus Českolipská domovní znamení. Ve školní dílně šesťáci zhotovili šindele a stěnu pro instalaci jednoho z domovních znamení. Naše i další výrobky si můžete prohlédnout v salonku KD Crystal v průběhu měsíce května od 14 do 18 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno na 1. červen 2017.

 

 

 

 

 

 

Domovní znamení na náměstí T.G.M.čp. 5, v Zámecká čp. 53 a pod šindelovou střechou to v Klášterní č.p. 141.

 

 

Výchovný koncert, 28. 4. 2017

Dalším místem, které navštívili po jihoamerickém turné členové Smyčcového kvarteta Severočeské filharmonie Teplice, byla tělocvična naší školy. V ní se sešli žáci 1. stupně, aby se v hodinovém komponovaném programu seznámili s vážnou hudbou, hudebními nástroji i skladbami mistrů. Hudebníci pozornému publiku přednesli díla A. Vivaldiho, J. Haydna, J. L. F. Mendelssohna Bartholdyho, A. Dvořáka, S. Joplina a dalších známých skladatelů. Průvodním slovem osvětlili proces tvorby i provedení hudebního díla a poskytli prostor dětem, které učinili  součástí našeho matiné.

 

 

„Šelmy našich lesů.“

Letošní ročník výtvarné soutěže je tematicky zaměřen na šelmy našich lesů. Není jich málo a občas se s nimi v lese můžeme setkat. Odměna pro vítěze je získání výletu do obory ve Skalici u České Lípy s odborným výkladem. Vyhodnocení prací dojde v rámci chovatelské přehlídky trofejí ulovené zvěře  na okrese Česká Lípa. Přehlídka se koná ve Skalici u České Lípy od 3. do 7. května 2017 a budou zde kromě trofejí k vidění všechna soutěžní díla. Cílem akce je přiblížit veřejnosti úlohu mysliveckého hospodaření.

 

Exkurze do Kanceláře prezidenta republiky

V pátek 28. dubna 2017 se vypravili žáci naší školy do Prahy na Pražský hrad na exkurzi do Kanceláře prezident republiky. Během prohlídky se dostali i do míst, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Průvodkyně žáky seznámila s historií Pražského hradu, vyzdvihla stavební úpravy Hradu po roce 1918, kdy zde pracoval na pozvání T. G. Masaryka slovinský architekt Josip Plečnik. Žáci si prohlédli prostory bývalého bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka včetně jeho pracovny, která se dochovala v téměř autentické podobě. Na obrazových panelech viděli, v jakých prostorách pracovali prezidenti Gustav Husák, Václav Havel, Václav Klaus. Z oken chodeb měli krásný výhled na Prahu a na III. nádvoří – na Jižní věž se Zlatou branou katedrály svatého Víta či na Obelisk – památník padlým během první světové války. Exkluzivní prohlídku zakončili zhlédnutím slavnostního střídání Hradní stráže, jež sledovali přímo z prvního nádvoří Pražského hradu, které je jinak po dobu střídání pro veřejnost uzavřeno.

 

ZÁPIS DO ŠD

v případě zájmu o ŠD na školní rok 2017/ 2018 odevzdejte závaznou přihlášku ve školní družině vychovatelkám. Termín od 2. 5. 2017 do 19. 5. 2017. Na pozdější odevzdání nebude brán zřetel. Přijetí bude posuzováno dle platných kritérií, a to do naplnění kapacity školní družiny.

Melichnová Lenka
vedoucí vychovatelka ŠD
 

 

Rekord ŠD a ŠK

Rekord měsíce – DUBEN  Let na koštěti

Dne 26.4.2017 proběhlo dubnové kolo rekordu ŠD a ŠK v letu na koštěti. Proč právě tato disciplína? Slet čarodějnic se blíží a trénink je tedy nutný. Všichni se na tento den moc těšíme. Čeká nás velké slavení a opékání buřtů. My jsme začali již dnes touto akcí. Všichni se snažili podat ty nejlepší výkony. Tady jsou naši rekordmani.

Naši rekordmani:
1. třídy: Paličková Daniela čas 7,17s a Kovalčík Andrej čas 6,37s
2. třídy:
 Studená Sofie čas 7,04s a Adam Daniel čas 6,46s
3. 
třídy: Bahníková Michaela čas 6,46s a Janák Patrik čas 6,31s

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletická liga škol 2017

V letošním roce patřilo každé dubnové úterý na Městském stadionu u Ploučnice atletice. Žáci základních škol soutěžili o nejlepší umístění v atletických disciplínách. Naši zástupci si vedli skvěle a jejich snažení bylo korunováno velkým úspěchem 2. místem mezi základními školami. Velmi dobře si vedli i jednotlivci.
Všem žákům, kteří přišli soutěžit patří velký dík za reprezentaci školy.
Výsledky jsou v tomto odkaze: http://www.clsport.cz/liga-skol/

 

 

 

DEN ZEMĚ

V rámci pátečních oslav Dne Země se druháci vydali do Sloupu v Čechách. Jejich cílem byly nejen Samuelovy jeskyně a rozhledna Na Stráži, ale především rozšíření přírodovědných a vlastivědných znalostí našeho regionu. Povedený turistický výlet byl zakončen pochvalou a sladkou odměnou.    

Ani první ročníky nezůstaly v tento den sedět v lavicích a vyrazily do přírody. Seznámily se s nejbližším okolím České Lípy. Vyrazily podél řeky Ploučnice k Dubickým rybníkům až k lokalitě Pekla. Na vlastní oči zjistily, které věci do přírody nepatří. Poznávaly stromy, rostliny. Zasoutěžily si v běhu a hodu na cíl.
Největší pochvalou bylo, když jeden z chlapců prohlásil, že toto je víc bavilo než počítače.

Žáci II. stupně zahájili Den Země úklidem  areálu a okolí školy. V jejich snažení je přišly podpořit starostka města Česká Lípa R. Žatecká a místostarostka A. Šafránková. Poté se žáci společně se svými pedagogy přesunuli na Špičák. Zde je čekal okruh kolem Špičáku. Na deseti stanovištích plnila pětičlenná družstva úkoly z oblasti botaniky, zoologie, poskytování první pomoci, topografie, zeměpisu a chování za mimořádných situací. Na stanovištích soutěžící hodnotili nejen učitelé, ale pomohli i žáci 9. ročníku. Stejnou trať i s plněním úkolů si letos vyzkoušeli i žáci IV. ročníku.

Vyhodnocení soutěže:

4. ročník
1. místo: Skružná, Jeklová, Hubálková, Hadrovský
2. místo: Štekrtová, Cardová, Jungwirthová, Staroba
3. místo Kořenová, Košnarová, Astalošová, Kucharovicová, Kotková

6. – 8. ročník – chlapci
1. místo: Končel, Přenosil, Fiala, Janoušek, Görner
2. místo: Krnoš, Němec K., Rachač, Sochor
3. místo: Řezníček, Žák, Skopec, Vávra, Kýhos

6. – 8. ročník – dívky
1. místo: Michlíková, Franková, Stratilová, Samková, Křivánková
2. místo: Uhlířová, Knížková, Šubrtová, Svatoňová, Pröllerová
3. místo: Burďáková, Čechová, Tilleová, Hadrovská, Erlichová

Zemědělství žije

Den Země oslavili žáci třetích tříd návštěvou ekocentra v Brništi a kravína ve Velkém Grunově. Vypravili se podívat, co všechno musí umět a vědět moderní zemědělec, aby dokázal pěstovat obilí a starat se o zvířata. V kravíně viděli úplně čerstvě narozené telátko. Překvapilo je, jak jsou krávy spokojené a samostatné při dojení. V ekocentru si pak upekli vdolky s bio marmeládou z kdoulí. Už se všichni těší na další návštěvu v září.


Dne 21. 4. 2017 navštívila 5. třída Veřejné akvárium v České Lípě. Dětem byl představen vodní svět neboli tzv. „rybí zoo“. Žáci si pod vedením pana průvodce prohlédli živou expozici tropických ryb a akvárií, přičemž průběh byl doprovázen poutavým výkladem majitele výstavy. Žáci se dozvěděli zajímavosti z říše mořských i sladkovodních živočichů, ale i z mnohých dalších zákonitostí přírody. Závěr exkurze byl zakončen přírodopisným dokumentem, díky kterému se rozběhla zajímavá a poučná diskuze o záchraně pralesů. Koupí suvenýrů se žáci rozloučili a svým dílem přispěli provozovateli expozice na její další rozvoj i na záchranu části pralesa, na které se podílí.

 

 

 

 

 

 

 

DIVADLO KOLOBĚŽKA

Žáčkové z prvních ročníků se pobavili u vodnické pohádky. Jmenovala se Mokrá pohádka a hemžila se vodníky, žábami a rybami. Moc všechny pobavila a ještě si s chutí zazpívali.

 

 

 

 

 

 

Kocourek Modroočko

Ve čtvrtek 20. 4. navštívili druháci Jiráskovo divadlo. Zhlédli velmi pěkné a nápadité divadelní představení o příhodách roztomilého kočičího kluka a jeho kamarádů, doprovázené veselými písničkami Marka Ebena. V pohádce účinkovali členové Divadelního klubu mladých pod režijním vedením Ivany Bufkové.

 

 

Třeťáci v knihovně

Ve čtvrtek 20.4. navštívili žáci 3.A a 3.B městskou knihovnu. V dětském oddělení se už poměrně slušně vyznají a tak si vyzkoušeli své znalosti ve skupinové práci. Museli srovnat knihy podle abecedy, vyhledávat v obsahu a v rejstříku, přečíst jednu kapitolu, zjistit ilustrátory a vydavatelství. Všem se úkoly vydařily a za odměnu si mohly číst a prohlížet knihy podle svého vkusu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarní výtvarná soutěž

Pro všechny šikovné děti, které rády tvoří, byla vyhlášená soutěž o nejkrásnější výrobek s jarním nebo velikonočním tématem. Výrobky dětí byly umístěny v přízemí u jídelny. Celá chodba se rozzářila vajíčky, , kuřátky, květinami. Výrobky byl tradičně z papíru, ale i ušité, spletené ze slámy nebo z kamínků. Objevil se i malý vynález – bonbonomat. Zúčastnily se i paní kuchařky s jedlým uměním.
Hlasování dětí rozhodlo o nejkrásnějším výrobku. Každý účastník si odnesl drobnou odměnu.

A kdo si odnesl i diplom?
1.
místo – Veronika Tenenková ze 4. B
2.
místo – Anna Ličaverová ze 3. A
3.
místo – Laura Kubašová z 1.B
4. místo – Eliška Volemanová z 1. A
5.
místo – Kristýnka Kýčková z 1. A

Děkujeme za skvělé nápady!

 

 

Zdravé svačinky

V hodinách prvouky se prvňáčkové učili o zdravé výživě. Co je zdravé a škodlivé pro dětský organismus. Aby si to lépe představili, byla vyhlášená soutěž zdravých svačinek. Děti nosily ovoce, zeleninu, celozrnné a mléčné výrobky. K pití se objevoval čaj, minerální vody, mléko, ba i obyčejná neslazená voda z kohoutku! Děti zapomněly na koblihy, čokoládky a bonbony, které bývaly často ve svačinových boxech.
Paní učitelky denně poctivě bodovaly svačinky a co bylo za odměnu? Vítězové byli odměněni diplomem a pytlíčkem zeleniny a ovoce. Ani ostatní děti nepřišly zkrátka, protože dostaly na ochutnání jahody, hroznové víno, banány, jablka, ředkvičky, kedlubny….
Velkým plusem této akce je, že dětem ubylo ve svačinkách sladkostí, a naopak přibylo zdravého.

 

 

Velikonoce v knihovně

Ve středu 12. 4. oslavili žáci II. třídy svátky jara v Městské knihovně, kde si vyslechli zajímavé vyprávění o velikonočních zvycích. Dozvěděli se, že poslední týden před Velikonocemi se nazývá svatý nebo také pašijový a že nejdůležitějšími dny jsou Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod. Povídali si také o velikonoční dekoraci a jarních hrách. Návštěva byla zakončena pohádkou a hledáním ztracených vajíček. Za hezký pořad děkujeme zaměstnankyni MK Zuzaně Kotlářové.

 

 

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky
ve školním roce 2017 – 2018

V pondělí 10. 4. 2017 byl na základě losování doplněn seznam registračních čísel žáků přijatých k plnění povinné školní docházky na naší škole. V dopoledních hodinách (viz informace zákonným zástupcům) sice možnosti nahlédnout do spisu nevyužil žádný z rodičů, veřejnému losování od 16 hodin již jeden ze zákonných zástupců přítomen byl. Do osudí byla vložena registrační čísla dětí, které nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, ani školu nenavštěvuje jejich sourozenec. Předsedkyně školské rady pak vylosovala 6 registračních čísel, jež byla doplněna do seznamu přijatých.
V
ěříme, že ti, kterým štěstí přálo, najdou v naší škole vhodné prostředí pro vzdělávání svých dětí a že ti ostatní budou spokojení i na jiných stejně kvalitních školách ve městě či okolí.

Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy

 

 

 

Seznam žáků přijatých k povinné školní docházce

 

 

 

Zápis do 1. třídy, 7. 4. 2017

 

 

 

Seznam předběžně přijatých žáků

 

 

 

 

 

 

Projektový den na SPŠ v České Lípě

Žáci osmého ročníku navštívili, v rámci Projektového dne s technickými obory, Střední průmyslovou školu v České Lípě.
Seznámili se s nabídkou studijních oborů a zábavnou formou absolvovali postupně tři projektové dílny a pracoviště, kde si vyzkoušeli své technické dovednosti. V elektrotechnické laboratoři sestavovali elektrické obvody, pracovali s pájkou a multimetrem. Zjistili, co vše dokáží CNC stroje a v zámečnické dílně vytvářeli hlavolam.
Tyto projekty pomáhají žákům i při rozhodování o směru svého dalšího studia.

 

 

 

 

Den otevřených dveří – 30.3.2017

V tento den  jsme uvítali zájemce o naši školu. V dopoledních hodinách nás navštívili předškoláci. Ti přišli v doprovodu svých učitelek z mateřských škol i rodičů. Děti si prohlédly prostory školní družiny, školního klubu. Zavítaly také do keramické i školní dílny. Nahlédly do některých tříd, kde viděly své budoucí spolužáky při výuce a samy si mohly vyzkoušet práci na interaktivní tabuli. Na II. stupni si připravili velmi pěkný program žáci sedmého ročníku a v učebně fyziky děti mohly získat za své vědomosti perníčky z krásné perníkové chaloupky.
V odpoledních hodinách mimo prohlídky školy mohli návštěvníci zavítat na velikonoční jarmark, kde prezentovali své výrobky naši žáci.
Skvělými průvodkyněmi po celý den byly žákyně osmého ročníku.

Velikonoční ŠPLHOUN

Dne 29. března 2017 proběhla na naší škole sportovní akce s názvem Velikonoční šplhoun, v níž se utkali žáci školní družiny a školního klubu o titul Šplhoun 2017. Soutěž připravily vychovatelky školní družiny a školního klubu Lenka Melichnová, Alena Svitáková a Hana Zelinková.
Soutěže se zúčastnilo 39 dětí v kategoriích 1.třidy chlapci a dívky, 2. třídy chlapci a dívky, 3. a 4. třídy. S časem 8sekund byla nerychlejší Barbora Medunová.
Všichni účastníci obdrželi pamětní list nebo diplom. Ti nejlepší získali medaili, velikonočního zajíce a sladkou odměnu.

První letošní vystoupení mažoretek

Mažoretky Sugar již tradičně vystoupily v pátek 24.3.2017 pro Svaz postižených v Kamenickém Šenově. Letos nám ovšem přibylo 17 nových malých mažoretek z prvních a druhých tříd, pro které to bylo první představení před obecenstvem. Malé myšky a větší kočky podaly maximální výkony a všem se vystoupení vydařilo. Vystoupení doplnily flétnistky, které nacvičily pod vedením paní vychovatelky Lenky Melichnové lidové písničky a sklidily velký potlesk.

Tři přadleny – 2. třída a 4. B

V úterý 14. 3. 2017 navštívili žáci 2. třídy a 4. B Jiráskovo divadlo v České Lípě, kde zhlédli pohádku Tři přadleny.
V jednom království žil král, který hledal nevěstu. Přál si oženit se s pilnou a pracovitou dívkou, která ani nemusí být urozená. Zalíbila se mu hezká panenka z chudé chalupy, netušil však, že je velmi líná. Aby se stala paní královnou, musela se naučit příst na kolovrátku a pracovat. S tím vším jí pomohly kouzelné tetičky přadleny, které měly jediné přání – aby byly pozvány na svatbu…
Jak už to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo. A tak se děti mohly kromě krásného příběhu plného písniček a malebné češtiny radovaly i ze šťastného konce.

Výtvarná soutěž

Naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Krakonoš-Krabat znáte je? Všichni dobře známe Krkonošské pohádky a postavu Krakonoše, který chrání hory a dobré lidi před pytláky a dalšími nenechavci. Naproti tomu je postava Krabata, malého chlapce, sirotka, zasazena do oblasti Lužice-Lužických hor, což je území rozdělené mezi Německem, Polskem a Českem.
Jestli máte dost odvahy a rádi se bojíte, podívejte se na úžasný animovaný film Karla Zemana z roku 1977 s názvem Čarodějův učeň, který je plný černé magie a temných sil. Ale nemusíte se bát, všechno dobře dopadne.

Autorkami jsou Bára Čermáková a Iva Dvořáková

Rekord ŠD a ŠK

Rekord měsíce – BŘEZENHod do dálky

Dne 8.3.2017 proběhlo březnové kolo rekordu ŠD a ŠK v hodu do dálky. Házelo se medicinbalem různé hmotnosti podle kategorie tříd. Pro některé žáky byla tato disciplína oříškem. Všichni se ale snažili podat ty nejlepší výkony, a tak máme nové rekordmany.

Naši rekordmani:
1. třídy: Pocarová Barbora a Kovalčík Andrej
2. třídy: Pröllerová Tereza a Krauz Matěj
3. třídy: Bahníková Michaela a Kubát Kryštof

Preventivní program 4. – 9. třídy

Ve dnech 6. 3. 2017 a 7. 3. 2017 se studenti naší školy účastnili preventivních programů, které byly zaměřené na chování v sociálních sítích a internetovém prostředí vůbec, kyberšikanu i respektování názorů ostatních.

V pondělí 6. 3. 2017 žáci 4. a 5. tříd vyslechli besedu, která byla zaměřena na prevenci chování a šikany, prevenci kyberšikany a chování na sociálních sítích a v internetovém prostředí vůbec. Byli upozorněni, jaká nebezpečí hrozí používáním Facebooku, na kterém ze zákona děti do 13 let nesmí mít zřízen účet. Diskutovali nad nebezpečím nesprávného zacházení s daty a případnými fotografiemi v mobilních telefonech, počítačích či instagramu. Dozvěděli se také, jak se mohou bránit v případě zneužití citlivých údajů, zejména však, jakým způsobem předejít podobným problémům. Zamýšleli se nad možnými následky jak pro stranu šikanovaného, tak i pro stranu útočníka – šikanujícího.

Žáci 6. – 9. ročníku se v úterý 7. 3. 2017 aktivně zúčastnili programu, který byl zaměřený na otázky respektování ostatních a jejich jiného názoru, vzájemné spolupráce i respektování sebe sama. V průběhu besedy vyslechli nejen ilustrační příběhy, ale mohli si některé aktivity vyzkoušet „ na vlastní kůži“. Zábavnou formou si ověřili, zda jsou schopni navzájem spolupracovat, domluvit se, ale i respektovat pravidla a sebe navzájem.

Sorbon pes fotbalista

Dne 6. 3. 2017 proběhl na naší škole velmi poutavý a poučný program sdělující dětem i paním učitelkám důležité informace pro výchovu a výcvik nejenom pejska. Všichni jsme se dozvěděli mnoho důležitého. Vysvětlili jsme si, jak je důležitý náhubek nejenom pro ochranu ostatních, aby je pes nepokousal, ale i pro ochranu psovoda, zvlášť když venčí psa dítě. Byli jsme upozorněni na nešvary v chování lidí (dětí), které mohou způsobit agresi psa vyvolanou pocitem strachu. Důležitou informací a prezentací pro děti byla ukázka toho, jak se pes chová ve svém prostředí, kde si hlídá ; svůj prostor. Viděli jsme, jak je důležité být se svým psem kamarád. To získáme, když se mu budeme dostatečně věnovat. Mít pejska je totiž velká zodpovědnost a musíme například omezit čas strávený u počítače. Společně jsme si s pejskem Sorbonem zahráli fotbal a užili si program plnými doušky.
Moc se nám všem vystoupení líbilo a doufáme, že nás pejsek Sorbon i jeho páníček opět navštíví.

Sedmáci v keramické dílně

V sobotu 4. března se sedm žáků 7. ročníku zúčastnilo keramické dílničky.
Pod vedením paní Melichnové jsme tvořili výrobky pro velikonoční jarmark. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na Vás na Dnu otevřených dveří, který je v odpoledních hodinách spojen s velikonočním jarmarkem.

3.A, 3.B a 4.A v Naivním divadle v Liberci

Vyrazili jsme za kulturou do Libereckého Naivního divadla, které nás nikdy nezklame. Představení jsou vždy vtipná a nápaditá. Hrdina této pohádky si někdy otevřel pusu na své rodiče.„Dejte mi konečně pokoj! Zapomeňte na mě!“ Nejenže pořádně netušil, co to vlastně říká, ale především nevěděl, že na stěně visí kukačkové hodiny, které mají tak trochu kouzelnou moc. A tak se Vendovo přání zčistajasna vyplnilo. Jako mávnutím kouzelného proutku Venda zmizel. Ztratil se. A rodiče na něj v mžiku oka zapomněli.
Mezi námi, on se vlastně spíše jenom zmenšil. Najednou se vedle něj zapomenutá ponožka jeví veliká skoro jako žirafa. A jediný, kdo je s ním ochoten se kamarádit, je smradlavý sýr z ledničky. Možná by si časem našel Venda v novém světě i jiné kamarády, kdyby tolik netoužil vrátit se k rodičům. Jenže se dozví, že ho rodiče musí zavolat jménem dříve, než usnou. Jinak by už zůstal navždy takto ztracený… Ale jak to má proboha zařídit?

Rok šikovných rukou 2017

Žáci, kteří navštěvují keramický kroužek při školní družině, se i v letošním školním roce zapojí do projektu města Česká Lípa „Šikovné ruce.“
kA naše plány? Využít svých šikovných rukou a vytvořit „DOMOVNÍ ZNAMENÍ ČESKOLIPSKA.“ Na projektu jsme začali pracovat již nyní, protože do finále je ještě daleko. Jsme dobrý tým a společná práce nás baví. Doufáme, že se výrobky budou líbit a že budeme stejně úspěšní jako v loňském roce.

Kytka

Jiráskovo divadlo – 17.2.2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPoslední den školy před jarními prázdninami žáci prvního a druhého ročníku navštívili Jiráskovo divadlo. Veselé příhody Křemílka a Vochomůrky se všem moc líbily a děti velmi pobavily.

Kytka

Pomoc rychlá a profesionální

1Na naše hasiče jsme se ve čtvrtek 16. 2. 2017 v ranních hodinách obrátili s prosbou o odstranění sněhových návějí z římsy vysoko nad vchodem do školní budovy. Příslušníci českolipského útvaru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje zasáhli ochotně, bez otálení a záležitost vyřešili ještě do zahájení vyučování. S usměrňováním provozu u školy vypomohla i Městská policie. Děkujeme.

Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy

Kytka

3. místo v okresním kole Přehlídky dětských recitátorů

Sedm nejlepších recitátorů naší školy (pět dívek a dva chlapci) odjelo ve čtvrtek 16. 2. 2017 do Nového Boru, aby v koncertním sále novoborské Základní školy na náměstí Míru poměřili své síly v okresním kole 46. ročníku Přehlídky dětských recitátorů, kterou pořádal Dům dětí a mládeže „Smetanka“ Nový Bor. Děti soutěžily v pěti kategoriích, jejich výkony hodnotila tříčlenná porota. V silné konkurenci vybojovala krásné 3. místo ve své kategorii Anna Smělá ze VII. třídy a postupuje do krajského kola.
Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy a Aničce přejeme hodně štěstí v krajském kole.

56

Kytka

VESELÉ ZOUBKY

Žáci z prvních tříd se zúčastnili projektu „VESELÉ ZOUBKY“, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Ta také poskytla metodické materiály a poslala každému žákovi malý dárek – taštičku plnou Obrázek1pomůcek potřebných k udržení správné zubní hygieny.
S kamarády Hurvínkem a Máničkou v pohádce na DVD zjišťují, proč je nutné si zoubky důkladně čistit, jaké potraviny zoubkům prospívají, a které jim naopak škodí. Své znalosti si děti ověřily při vyplňování pracovní listů a při práci na dotykové tabuli.

Kytka

Rekord ŠD a ŠK

Rekord měsíce – ÚNOR Sbírání fazolí na čas

Dne 15.2.2017 proběhlo únorové kolo rekordu ŠD a ŠK ve sbírání fazolí na čas. Displína byla pro některé žáky velmi náročná. Fazole museli sbírat pouze po jednom a přemístit do svého kelímku. Vítězila nejenom rychlost, ale i trpělivost.

1Naši rekordmani:
1. třídy:
Jílková Veronika 45 fazolí a Kocek Slávek 36 fazolí
2. třídy: Pröllerová Tereza 49 fazolí a Kmoch Štěpán 44 fazolí
3. třídy: Zlámalová Tereza 75 fazolí a Janák Patrik 71 fazolí

Českolipský laický záchranář

Žákyně devátého ročníku, Barbora Vlčková, Dominika Širlová, Marie Košová a Aneta Mašindová, se 15.2.2017 zúčastnily 2. ročníku soutěže v první pomoci pro žáky základních škol. V prostorách českolipské ppnemocnice museli účastníci prokázat nejenom teoretické znalosti, ale hlavně praktické dovednosti při řešení závažných situací a poskytnout laickou první pomoc. Výkony hodnotily zdravotní sestřičky z nemocnice a studenti Střední zdravotnické školy v Děčíně. Družstvo děvčat si vedlo velmi dobře a prokázalo své schopnosti v poskytování první pomoci.

Kytka

„At´žijí duchové!“ – 4 .B a 2. třída

V pátek 10. 2. 2017 navštívili žáci 4. B a 2. třídy Kongresové centrum v Praze, kde zhlédli muzikálové představení plné jevištních kouzel, triků a hlavně písničkových hitů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „At´ žijí duchové!“. Na představení doprovodili děti kromě třídních učitelek také rodiče a všichni měli možnost společně prožít slavnostní páteční večer, který se velmi vydařil.

123

První pomoc pro prvňáčky
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje připravila projekt: První pomoc pro prvňáčky. Bez váhání jsme přihlásili první a druhou třídu.
Obrázek1Přímo z praxe k nám přijely ve čtvrtek 9. února sympatické záchranářky s pomocníkem medvídkem, který děti provedl zásadami první pomoci. Vyzkoušely si srdeční masáž a pokusily se ošetřit nejběžnější poranění, s kterými se mohou každodenně setkat, natrénovaly také telefonní čísla záchranného systému. Děti vyprávěly své zkušenosti, spolupracovaly a bylo vidět, že je projekt baví. Na závěr dostal každý žák malou brožurku a Diplom malého zdravotníka.

Přítomností nás poctila i Česká televize, která o našich malých záchranářích vysílala v regionálních zprávách. Přesvědčit se můžete ve fotogalerii.

Kytka

Náš tým na soutěži T-PROFI v Liberci

31. ledna 2017 se stala Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti v Liberci hostitelem krajské soutěže T-PROFI. Ta je novým unikátním formátem, kterým Hospodářská komora ČR společně se svými regionálními partnery podporuje posilování role zaměstnavatelů při zvyšování kvality odborné přípravy i prohlubování spolupráce škol, jejich zřizovatelů a firem v oblasti odborného vzdělávání. Usiluje o zdůraznění významu profesního kariérového poradenství a v neposlední řadě také o propagaci odborného vzdělávání.
Úkolem soutěžních týmů sestávajících ze tří žáků 5. ročníku základní školy, tří středoškolských studentů, pedagoga a odborníka z praxe bylo v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení na bázi polytechnické stavebnice Merkur, a to podle zadání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrželi až na místě.
Naši školu reprezentovali Miroslav Píšek, František Tlustý a Adam Tomíček, kteří se studenty Střední průmyslové školy v České Lípě Josefem Slámou, Adamem Šilarem a Petrem Víškem vytvořili fungující tým, kterému se podařilo pod vedením pana Zbyňka Růžičky z firmy Sauer Žandov a středoškolské učitelky ing. Marcely Zúdorové v časovém limitu zadané zařízení zprovoznit.
O tom, že naši hoši přes úspěšné řešení technologicky náročného zadání na medailové umístění nedosáhli, rozhodly detaily. I tak byla účast na krajské soutěži pro technické talenty vítanou příležitostí poměřit své schopnosti a dovednosti se stejně zaměřenými vrstevníky a možností, jak si ověřit, že dokáží pracovat ve prospěch společného projektu. Děkuji proto panu ing. Petru Veselému, řediteli českolipské SPŠ, že nás k soutěži a do týmu přizval a zprostředkoval našim žákům nevšední a užitečnou zkušenost.

Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy

34

Turnaj v míčových hrách

Ve čtvrtek 2. února se konal tradiční zimní turnaj v míčových hrách pro 1. stupeň.
1Nejroztomilejší byli jako každoročně prvňáčci, kteří se spolu s druháky pustili do Košandy. I když obě první třídy bojovaly statečně, zvítězila druhá třída. Vzájemný zápas dopadl lépe pro 1. A, ale ani 1. B neodešla s prázdnou. Ostatní třídy čekala vybíjená. Nejnapínavější byl vzájemný souboj třeťáků. Zápas i odveta skončily shodně 10 : 8, avšak jednou ve prospěch 3. A, jednou ve prospěch 3. B. A tak se rozhodovalo ve třetí hře, která se hrála pouze do vybití prvního hráče. Štěstěna přála 3. B. Vybíjená čtvrtých a páté třídy byla pěknou podívanou na závěr. Zvítězili páťáci před 4. B a 4. A. Dva hráči z každé třídy byli odměněni sportovními batůžky, každá třída vyhrála svůj vlastní míč, sovičku z keramiky, diplom, bonbony a samozřejmě dort.
Všichni společně jsme si užili krásné dopoledne.

Kytka

První vysvědčení

v82175_prvnackyxKonečně se dočkali i naši prvňáčkové! Půl roku ve škole uteklo jako voda. Písmenka nám nejsou cizí, v počítání válíme. A co dodat? Ve škole se nám moc líbí, do školky bychom nechtěli.
A tak paní učitelky čarovaly…..A výsledek? Pro všechny samé jedničky!
V čarování pokračovali i naši starší spolužáci ze šestého ročníku, Jakub Lövenhöfer a Matyáš Vyhnalík. Připravili si pro nás pěkné kouzelnické představení, které se nám moc líbilo a příjemně zpestřilo tento jedinečný den.
12

Kytka

TŘEŤÁCI S BATERKOU V MUZEU

Děti ze třetích tříd podnikly výpravu do českolipského muzea. Podmínky ovšem nebyly obyčejné. Vypravily se do ZOO expozice s baterkou, což bylo tajemné, ale i zábavné.

123

Celodružinová vědomostní soutěž

7Řadu dní se připravovaly děti ze ŠD a ŠK na svou druhou vědomostní soutěž, tentokrát na téma „Vesmír“. Všechny toto téma velmi zaujalo. Žáci nosili knížky o vesmíru, ze kterých si společně četli, učili se znát planety Sluneční soustavy a vyrobili si vlastní raketu. Vyvrcholením soutěže byl ve středu 25. ledna 2017 vědomostní testík, a protože téma děti tak zaujalo, součástí hodnocení byl i obrázek planety, na které by se dětem líbilo.
Nejlepší práce z každého ročníku byly odměněny drobnými cenami, ale zvítězili vlastně všichni, neboť si užili krásné odpoledne.

456

Beseda s pamětnicí holocaustu

Žáci VIII. a IX. třídy se v pátek 20. ledna 2017 na vzdělávacím programu o antisemitismu a holocaustu nejen dozvěděli, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické teorie v praxi, ale vyslechli i autentický příběh jedné z jejích Obrázek1obětí.
Pozvání na besedu přijala paní Marta Kottová, která jako jedenáctiletá byla v roce 1942 s rodiči deportována do koncentračního tábora Terezín (bratr zde už byl). V září 1944 celou rodinu odvezli do vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Rodiče Marty Kottové byli Josefem Mengelem posláni do plynové komory. Ona byla vybrána na práci – v lágru Mährensdorf zpracovávala len. Po válce se shledala se svým bratrem. Žáky její příběh velice dojal a pokládali paní Kottové řadu otázek, na které jim tato statečná žena ráda odpověděla.
Na závěr besedy z jejích úst zaznělo přání, aby všechny děti mohly žít normálním životem s mámou a tátou.

Kytka

Projektový den na SPŠ v České Lípě

V úterý 10. 1. 2017 jsme my – devátá třída navštívili Střední průmyslovou školu v České Lípě. Nebylo to daleko, po chodníčku za zatáčkou. Byli jsme rozděleni na tři skupiny. První zastávka naší imagesskupiny – tj. skupiny C byla prohlídka školy, viděli jsme obráběcí a frézovací stoje. Pak následovala přestávka. Další hodinu následoval rozhovor: o školách na které bychom chtěli jít a o materiálech používaných ve strojírenství. Mohli jsme si vyzkoušet pilování materiálu, z kterého byl pěkný přívěšek s logem školy, který jsme si mohli odnést. A poslední hodinu jsme zapojovali elektrické obvody a zkoušeli, jak by fungoval inteligentní dům. Rozhodně jsme se dozvěděli spoustu o škole, někteří pátováci – devátáci, by tam příští rok mohli chodit a toto bylo velmi užitečné. Tereza Houdová, žákyně 9. třídy

Kytka

Rekord ŠD a ŠK

Rekord měsíce – LEDEN Hod na koš

Dne 10.1.2017 se uskutečnil další díl rekordu ŠD a ŠK . Tentokráte v disciplíně hod na koš.

Ti nejlepší:
1. třídy:
Slávek Kocek, Amálie Novotná
2. třídy: Štěpán Kmoch, Sofie Studená
3. třídy: Patrik Janák, Natálie Bartáková

1123

Kytka

PF_2017

images

Adventní vystoupení

Na závěr adventních koncertů pořádaných na náměstí TGM v České Lípě vystoupili i žáci naší školy. Flétnový soubor pod vedením paní Lenky Melichnové doprovodil žáky 3. A, které na vystoupení připravila třídní učitelka Mgr. Andrea Třešňáková. V mrazivém podvečeru děti písněmi potěšily své rodiče i návštěvníky vánočních trhů.

123

Výborné výsledky testování IQ

gaussV minulých dnech absolvovala část našich žáků vstupní test do Mensy ČR. S konkrétní informací o výsledku testu pracuje Mensa jako s přísně důvěrnou a dostane jí pouze testovaná osoba. Škole potom oznámí statistiku provedeného testování IQ.
Z celkového počtu 33 otestovaných žáků ve věku od 6 do 15 let bylo do oblasti nadprůměrného IQ ( což je IQ 111 a více) zařazeno celkem 18 žáků. Dokonce 7 žákům bylo zjištěno IQ s hodnotou 130 a více.
Gratulujeme!

images

Pohádkové Vánoce na hradě Lipý

K vánoční atmosféře svátků přispěli i žáci naší školy. Flétnový soubor pod vedením paní Lenky Melichnové vystoupil v areálu vodního hradu Lipý. Děvčata zapískala tradiční vánoční koledy. Poděkování patří nejenom dětem, ale i rodičům, kteří své ratolesti na sobotní vystoupení doprovodili.
123

images

3

.B zahrála pohádku v ambitu

1Žáci 3.B nacvičili vánoční pohádku Zbyňka Malinského „Jak se dala vánočka pojistit proti připálení“ a ve středu 7.12. ji zahráli na vánočních trzích v ambitu českolipského muzea. Divákům se pohádka líbila a odměnili diváky smíchem, slzičkami i potleskem.
Další představení připravují na příští týden ve své třídě, kam pozvali starší i mladší děti z ostatních tříd.

images

Šestajovice, 7.12.2016

Ve středu 7. prosince navštívili žáci 4. A a druhého stupně továrnu na výrobu svíček, mýdel a kosmetiky – svíčkárnu RODAS v Šestajovicích u Prahy. V rámci výrobních dílniček si děti vykrajovaly rodaslogo3108nonvlastní mýdlíčka s vánoční tematikou, vyrobily si originální dvě svíčky a měly možnost si naplnit sáček koupelovou solí dle vlastního výběru.
Děti pak navštívily podnikovou prodejnu, kde mohly nakoupit pro své blízké vánoční dárečky.

zv

1. A a 1. B v Naivním divadle

Jako odměnu k Mikuláši dostali naši nejmenší návštěvu divadla v Liberci. Jednalo se o „zážitkové představení“ na motivy slavné Pohádky o Raškovi z pera Oty Pavla. Představení se totiž odehrává 1v neobvyklém prostoru malé nezastřešené arény. Děti si připadaly, jako kdyby se právě ocitly na tribunách okolo doskočiště pod skokanským můstkem, kdesi vysoko v horách.

Představení bylo nápadité, vtipné a právem byla inscenace v anketě odborníků označena za nejlepší českou loutkovou inscenaci sezóny 2008/2009.

zv

3.B uspěla ve výtvarné soutěži

Českolipská knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž na téma Čert, peklo, kniha. Děti z 3.B se soutěže zúčastnily a v konkurenci 260 výtvorů se umístily na 2. místě. Předání odměn proběhlo 5,12. v dětském oddělení knihovny. Ceny rozdával Mikuláš, doprovázen andělem a neposedným čertem.
321

45

zv

Rekord ŠD a ŠK

Rekord měsíce – PROSINEC Nejdelší vánoční řetěz za 3 minuty

Dne 2.12.2016 proběhlo prosincové kolo rekordu ŠD a ŠK ve tvorbě vánočního řetězu. Pro některé žáky to bylo velice náročné, ale přesto se podařilo vytvořit několik dlouhých řetězů, kterými budou vyzdoindexbené chodby školní družiny.

Naši rekordmani:
1. třídy:
Hölzelová Amálie 18 kroužků a Pecinovský Martin 14 kroužků

2. třídy: Pröllerová Tereza 15 kroužků a Kanalaš Tomáš 14 kroužků
3. třídy: Ličaverová Anna 21kroužků a Fedorčák Jan 14 kroužků

zv

ADVENTNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 proběhla akce, kterou pořádají vychovatelky pro své žáky a jejich rodiče. V keramické dílně si rodiče s dětmi vyráběli vánoční svícny, ozdoby a dekorace, např. anděly, zvonečky. Všem se výrobky moc povedly a jejich autoři se už nyní těší na příští týden, kdy je ještě krásně nazdobí.
456

V prostorách školní družiny se tvořilo z papíru. Rodiče měli možnost společně se svou ratolestí si vytvořit ANDÍLKA.
321

Příští čtvrtek 8. 12. 2016 pokračujeme ve zdobení výrobků v keramické dílně a tvoření Andílků ve školní družině. Těšíme se na Vás.

zv


TESTOVÁNÍ IQ NA NAŠÍ ŠKOLE

Poslední listopadový den proběhlo ve spolupráci s Mensou testování IQ. Zúčastnilo se 38 žáků naší školy od prvňáčků až po deváťáky. Testování slouží k vyhledávání nadaných dětí. Výsledek může být cennou informací například při rozhodování o dalším studiu.

Mensa je mezinárodní organizace podporující rozvoj nadaných dětí.
21

Kytka

Vánoce v kouzlu lidových zvyků

Dne 29.11.2016 žáci 1. A navštívili Centrum textilního tisku v České Lípě. Dozvěděli se mnoho nových informaci o blížícím se vánočním čase. Povídali si o adventu, nejvýznamnějších vánočních dnech, o věštění a řadě vánočních zvyků a samozřejmě také o Štědrém dnu. Součástí návštěvy byla i výroba originálního přáníčka z látek potisknutých v Centru textilního tisku. Ve škole se budou děti snažit vepsat krásné vánoční přání.
124

35

DIVADLO KOLOBĚŽKA – 28.11.2016

Žáci 1. A, B zhlédli pohádkový příběh O ČERTU HUBERTOVI, který byl vyslán peklem pro hříšnou duši, a jeho úkolem ho bylo donést do pekla. Koho? No přece Loupežníka Bukvici.
1Kde ho má hledat, nevěděl. Radu dostal až v hustých krkonošských lesích od medvědice. Ta mu poradila, aby šel přes Černý důl a tři bludné kořeny a tři suché pařezy až k mraveništi a tam v chatrči bydlí loupežník Bukvice. Když tam došel, tak loupežníkovi domlouval a chtěl z něho převychovat chytrého a hodného loupežníka. To se mu nakonec povedlo.

234

Zubrnice

V pátek 25. listopadu navštívily děti ze 4. A a 7. ročníku skanzen Zubrnice.
1Celý program byl věnovaný tradicím Adventu. Navštívili jsme vesnické usedlosti, viděli jsme vánoční zvyky a tradice, typické betlémy, byli jsme v místní staré škole a mohli jsme si nakoupit v historickém krámku. Mohli jsme tak na vlastní kůži zažít atmosféru života na vesnici v dobách dávno minulých.

Obrázek5Obrázek3Obrázek4

HASÍK – 2. třída potřetí, DRAKIÁDA

V rámci projektu HASÍK jsme přijali pozvání k návštěvě českolipské stanice PO. Zde si děti prohlédly prostory moderně vybaveného objektu, cvičnou věž, ochranné obleky, pomůcky a hasičskou techniku. Nadšeně vyhledávaly své spolužáky pomocí termokamery a absolvovaly dobrodružný výstup na automobilovou plošinu. Velké poděkování patří profesionálním hasičům panu Javůrkovi a panu Knížkovi, kteří se nám po celou dobu ochotně věnovali.

Povedené páteční dopoledne jsme zakončili tradiční podzimní zábavou – pouštěním draků.

Kytka

Zdobení vánočního stromku – 24.11.2016

Jako každý rok, tak i letos žáci školní družiny a školního klubu ozdobili stromeček naší školy na českolipském Škroupově náměstí. Každá mateřská a základní škola opět upoutá kolemjdoucí svými originálními ozdobami. Náš vánoční stromeček letos zdobí krásná jablíčka. Také vánoční strom na náměstí Osvobození je jimi ozdoben. I letos jsme ozdobili stromeček Městským lesům, tentokráte krásnými muchomůrkami.

567

Ekologická soutěž

Ve středu 23.11.2016 se dvě družstva složená z žáků devátého a osmého ročníku zúčastnila 20. ročníku ekologické soutěže, která byla zaměřena na chráněná území Libereckého kraje. Soutěžící 1přivítal ředitel Vlastivědného muzea ing. Zdeněk Vitáček a ing. Jiří Kučera ze SOŠ a SOU v České Lípě. Prověrku svých znalostí zahájili žáci v muzeu. Pak se všichni odebrali do budovy SOŠ a SOU Lužická. Zde soutěž pokračovala dalšími úkoly.

V konkurenci 20 družstev ze základních škol získalo družstvo deváťáků ve složení Aneta Mašindová, Natálie Plechatá a Marie Kateřina Pánková 6. místo a družstvo osmáků ve složení David Matoušek, Adéla Hadrovská a Klára Stratilová 13. místo. Blahopřejeme!

Kytka

KRAV MAGA u nás na škole

Systém KRAV MAGA, z hebrejštiny volně překládáno jako „boj zblízka“, je v současné době považován za nejefektivnější sebeobranný a taktický systém na světě. Žáci 2. až 9. ročníku měli příležitost se s tímto 1způsobem obrany seznámit.
Hlavním cílem systému je naučit kohokoliv, nehledě na věk, pohlaví, fyzické schopnosti a zkušenosti, jak se ubránit proti všemožným druhům útoků.
Poděkování patří panu Nikolovi Slovákovi, který děti s tímto systémem seznámil a některé způsoby obrany ukázal.

123

Myslíme na zvířátka

Nastal podzim a žáci naší školy ve spolupráci se školní družinou se dali opět do sbírání kaštanů. I v letošním roce jsme sbírali kaštany a žaludy pro Myslivecké sdružení Lišáci. Pan Milan Kubiš nám za odměnu slíbil zajímavé povídání – besedu ve školní družině. Podařilo se nám nasbírat velké množství kaštanů.
Za sběru kaštanů všem žákům naší školy moc děkujeme. Poděkování patří i panu školníkovi, který nám vytvořil bedny na uskladnění.

123

Rekord ŠD a ŠK

Rekord měsíce – LISTOPAD Zavazování tkaniček

Dne 9.11.2016 proběhlo listopadové kolo rekordu ŠD a ŠK tentokráte v zavazování tkaniček. Pro některé byl začátek měsíce náročný. Proč? Mnozí z nás si ještě neuměli zavázat tkaničku. Do dnešního dne jsme trénovali. Využili jsme boty, které máme ve školní družině. Některým se to ještě nepovedlo, a tak je nutné v tréninku pokračovat. Rekordmanům gratulujeme k úspěchu a ostatním žákům za velkou snahu, kterou prokázali.

Naši rekordm1ani:

1. třídy: Pocarová Barbora, Kovalčík Andrej
2. třídy: Pröllerová Tereza, Melzer Tobiáš

3.třídy: Bartáková Natálie, Plechatý Daniel

Kytka

Exkurze do Cukrovaru a lihovar Tereos TDD v Dobrovicích

V pondělí 7. 11. 2016 navštívili žáci 2. třídy a 4. B cukrovar a lihovar v Dobrovicích. Zde se v rámci komentované prohlídky seznámili s provozem továrny ve venkovních prostorách i uvnitř závodu. Dozvěděli se, jakou cestu absolvuje cukrová řepa z pole až na naše stoly v podobě cukru, jak se využívají odpadní a doprovodné produkty výroby. První část prohlídky byla zakončena sladkou ochutnávkou všech fází výroby cukru.
Ve druhé části si děti prohlédly expozici Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice, dozvěděly se informace o pěstování řepy, jak vypadá cukrová homole i to, že nápad vyrábět cukr ve tvaru kostek vznikl v Dačicích v České republice a odtud se rozšířil do celého světa.

234

Měsíc filmu na školách_2016

Také letos se naše škola zapojila do výukového programu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, který každoročně probíhá pod patronací organizace Člověk v tísni.
V rámci tohoto projektu se v pátek 4. listopadu žáci
deváté třídy Obrázek1zúčastnili tematické filmové projekce tentokrát zaměřené na poválečný odsun Němců z Československa.
Po zhlédnutí dokumentárního filmu následovala přednáška českolipského historika Mgr. Ladislava Sme
jkala, který toto kontroverzní téma přiblížil i z pohledu regionálních dějin.

Kytka

Celodružinová vědomostní soutěž

omalovanky-a5-les-0.jpg.bigVe středu 2.11. a ve čtvrtek 3. 11. 2016 proběhla ve školní družině vědomostní soutěž na téma „V lese“. Děti poznávaly druhy stromů, určovaly jejich plody. Snažily se určit stopy jednotlivých zvířat, ptáků. Své místo zde měly i rostliny a houby. Každý žák měl možnost své oblíbené zvířátko lesa nakreslit. Úkoly, které děti plnily, byly nelehké, ale mnozí prokázali velké vědomosti. K těm nejúspěšnějším patřili žáci 1. třídy Daniel Rachač, Helena Zlámalová, Amálie Hölzelová, Richard Bouška.
Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za úsilí, se kterým úkoly plnili.

Kytka

Deváťáci na EUROŠKOLE

2. 11. 2016 žáci devátého ročníku využili nabídku a zúčastnili se „Interaktivního dne“ na Euroškole v České Lípě. Průvodci jim byli současní studenti.
1Žáci si prohlédli prostory školy, seznámili se s jednotlivými studijními obory, které tato škola nabízí. Také si vyzkoušeli zajímavé aktivity – střelbu, přípravu koktejlů, zdobení dortů či dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny. V rámci informací o novém studijním oboru Marketing a reklama si vyzkoušeli plánování kampaně.
Žáci získali mnoho informací o možnostech studia na této střední škole, které jim mohou pomoci při jejich rozhodování o výběru střední školy.

Kytka

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Žáci sedmého a osmého ročníku navštívili 25. 10. 2016 expozice Národní Galerie v Praze.
Sedmáci se ve Šternberském paláci zúčastnili programu s názvem „Příběhy antických hrdinů.“ Na renesančních a barokních obrazech a nástropních 1malbách měli příležitost ověřit si své znalosti. Naučili se poznávat některé řecké bohy a bohyně.
Pro žáky osmého ročníku byl ve Schwarzenberském paláci připraven program s názvem „Hledání baroka.“ Žáci se seznámili s díly K. Škréty, M. L. Willmanna, P. Brandla, M. B. Brauna a F. M. Brokofa. Svá pozorování a zjištění o prostředcích barokního vyjadřování a zobrazování porovnávali s názory ostatních a tyto pak prezentovali.

Kytka

DATLOVÁNÍ S OBCHODKOU

Dne 25.10. 2016 se dvě čtyřčlenná družstva zúčastnila 3. ročníku „Datlování s obchodkou“. Naši zástupci se zhostili svého úkolu se ctí. V soutěži o nejrychlejšího datla, nejpřesnějšího datla, testíku s využitím výukového programu, Výstřižekkvarteta a dalších záludností obsadilo družstvo ve složení Dominik Černý, Daniela Merková, Marie Kateřina Pánková a Barbora Vlčková 1. místo a družstvo ve složení Petr Hubálek, Jakub Richard Šibrava, Tina Šafrová a Andrea Vykysalová 2. místo.
Blahopřejeme.

Kytka

Hasík 2016

Programu Preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva se i letos zúčastnili žáci 2. a 6. ročníku. Při přednášce bylo použito maximálně názorných pomůcek a využito preventivně výchovných hasikmateriálů. Žáci se sznámili se základními tématy z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi); Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje); Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání; V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár; Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici; Který oheň je „dobrý“ a který oheň je „zlý“ (proměna dobrého ohně ve zlý); Nalezené zápalky a „hra“ s nimi; Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách; Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu; Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat; Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole; Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším.
Největší dík patří panu Janu Knížkovi a Tomáši Javůrkovi, kteří žákům danou problematiku přiblížili.

Kytka

DEN SENIORŮ BEZ HRANIC

Díky finanční p1odpoře Evropské unie a euroregionu Nisa se 13. – 14. října uskutečnilo setkání seniorů z České Lípy a partnerského německého města Mittweida.
Město Česká Lípa propojilo oslavu mezinárodního Dne seniorů, který připadá na první říjnový den, s realizací česko-německého projektu „Setkávání seniorů bez hranic“.
Ve velkém sále ZUŠ v Č. Lípě se představily děti mateřských i základních škol. Mezi nimi i žáci naší školy – třídy 3.B, kteří oprášili své vystoupení ze školní akademie. Vystoupení Školní láska aneb muzikál ze 3.B se seniorům líbilo a sklidilo velký potlesk.

Kytka

EDUCA MYJOBS LIBEREC 2016

Žáci osmého a devátého ročníku navštívili Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v Liberci. Seznámili se zde se širokou nabídkou možností pro další vzdělávání s návazností na získání profesního uplatnění a začlenění do small_educa_AMOS_250x250pracovního procesu. Školy a vzdělávací instituce společně se společnostmi představili kompletní nabídku příležitostí pro budoucnost mladé generace. V doprovodném programu studenti škol představili své práce.
Cílem veletrhu je nabídnout všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní příležitosti a také nabízí podporu při rozhodnutí jít vlastní cestou – formou podnikatelského záměru.

Kytka

Jiráskovo divadlo, 11.10.2016

13139270_1167309799969978_8827639378285187711_nŽáci 5. až 9. ročníku navštívili Jiráskovo divadlo, kde zhlédli představení Treperendy. Divadelní hru od Carla Goldoniho s členy Divadelního klubu mladých nastudovala paní Ivana Bufková. Italské skotačení v duchu commedia dell arte diváci ocenili velkým potleskem.

Kytka

Den zvířat 6. 10. 2016

1Že mají i zvířátka svůj svátek se přesvědčili žáčkové z prvních tříd. Navštívili Vlastivědné muzeum v České Lípě, kde byl pro ně připravený zajímavý program. Letošní ročník byl věnován péči o volně žijící handicapovaná zvířata. Krom vědomostních a odborných stanovišť si děti vyzkoušely pohybové soutěže a smyslové stezky.

Kytka

Školní Svatováclavská soutěž
sv.vaclav-ico

výsledky:

1. místo Marie Kateřina Pánková
2. místo Dominika Štráchalová
3. místo Vojtěch Rachač

Kytka

Rekord ŠD a ŠK

Rekord měsíce – ŘÍJEN – VYTRVALEC V PŘESKOKU PŘES ŠVIHADLO

Dne 5.10.2016 proběhlo říjnové kolo rekordu ŠD a ŠK v přeskocích přes švihadlo. Tato disciplína byla náročná. Děti předvedly velkou snahu a úsilí. Našim rekordmanům gratulujeme k úspěchu a ostatním žákům k dobrým výkonům.

Naši rekordmani:
1. třídy:
Trang Bui Phuong ( Týna) a Barták Zdeněk
2. třídy: Pröllerová Tereza, Drábová Kristýna a Kmoch Štěpán
3. třídy: Ličaverová Anna a Kutík Vojtěch

678

Za tajemstvím stromů

V úterý 4.10. se vydali žáci 3.A,B do Ekocentra v Brništi odhalit tajemství stromů.
Rozděleni do čtyř skupin se dozvěděli jak strom roste, jak funguje fotosyntéza, jaké rostliny najdeme v lese a jak je obtížné poznat známe rostliny pouze hmatem a čichem. Každá skupinka také výtvarně ztvárnila strom ve vybraném ročním období. Za odměnu si stromy odvezli do školy. Všichni žáci spolupracovali a dozvěděli se spoustu nových informací. Na jaře je čeká program Zemědělství žije. Už se těší!
P1080471P1080474

435

Sazka Olympijský víceboj

V pátek 30.9.2016 se žáci naší školy zúčastnili sportovní soutěže, ve které plnili disciplíny OVOV. Sportovní dopoledne zahájila starostka města Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká, která popřála mnoho zdaru a sportovních úspěchů. 66Sportovce v jejich snažení přišla povzbudit i plavkyně Petra Chocová.

V hodu medicimbalem, driblinkem mezi kužely, přeskoky přes švihadlo, trojskoku a v disciplíně sedy lehy se o nejlepší výsledky snažili: V. Pröllerová, M. Vyhnalík, D. Štráchalová, V. Žák, K. Stratilová, J. Havel, A. Vorlíčková a J. Ješeta. Toto družstvo obsadilo 5. místo.
S organizací soutěže pomáhaly dívky z devátého ročníku.

Sportovcům blahopřejeme a dívkám děkujeme za pomoc.Kytka

Přespolní běh – okresní finále
Žáci I. stupně se zúčastnili okresního kola přespolního běhu, který se konal 27.9.2016 na Hůrce.

Zde jsou jejich výsledky.
Dívky 1. – 3. třída T. Pröllerová, A. Ševčíková, T. Topinková a I. Michlíková obsadily 3. místo;
Dívky 4. – 5. třída N. Beran, N. Mazalová, Z. J. Samková a E. Zlatníková 5. místo.
I v kategorii chlapců se našim zástupcům dařilo.
Družstvo ve složení V. Kutík, J. Svatoň, D. Plechatý a K. Másilko obsadilo mezi chlapci z 1.-3. tříd 7. místo.
Chlapci 4. – 5. třída V. Havel, A. Staroba, A. Tomíček a M. Kmoch obsadili 3. místo.
2120

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke 3. místům.

Kytka

Evropský den jazyků na ZŠ Pátova

V pátek 23. září 2016 proběhl u příležitosti Evropského dne jazyků na naší škole projektový den, kterého se zúčastnili žáci 3. -9. ročníku. Evropským dnem jazyků bylo v roce 2001 Radou Evropy prohlášeno 26. září.
13
Žáci I. stupně naší školy se sešli ke společnému slavnostnímu zahájení, během kterého si připomněli důvody projektového dne, nejdůležitější fakta týkající se oslav Evropského dne jazyků a některé anglické reálie. Poté pro ně bylo připraveno interaktivní divadelní představení, jehož se stávali tvůrci i herci – to vše anglicky. Ve druhé polovině dne se konaly výtvarné a jazykové dílny, při kterých žáci formou komiksů v anglickém jazyce zachycovali průběh představení, na jejich závěr proběhlo představení jednotlivých děl a společná výstava.

Den jazyků na druhém stupni

26. září je Evropským dnem jazyků, jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se v tuto dobu konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Právě znalost cizích jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale také přispívá k poznání odlišných kulturních tradic.

Obrázek1Na naší škole jsme si tento významný den připomněli v pátek 23. září. Žáci druhého stupně se zúčastnili zábavného interaktivního představení v anglickém jazyce: WHO IS TALKING. Vše bylo spojeno kouzelnickými prvky, které doprovázel humor pana ZEE. Děti byly nuceny reagovat na otázky v angličtině. Příjemná atmosféra dokazovala, že děti byly programem nadšeny.

Pak žáci představovali své projekty, na kterých pracovali už od začátku školního roku. Šestý ročník si vybral ruský jazyk, sedmý francouzský, osmý německý a konečně devátý ročník jazyk italský. Každý projekt byl originálním způsobem zpracovaný, a tak odborná porota měla velmi těžký úkol. Nakonec byla pro velkou úspěšnost oceněna každá třída. Všem žákům a pedagogům děkujeme a těšíme se na příští soutěžení.

Kytka

Den bez aut
2016Této dopravní akce, která se konala 22. září, se zúčastnili žáčkové z prvních tříd. Namalovali si obrázky na ulici a náhodně se stali svědky odtahu vozidel neukázněných řidičů.

A co se dozvěděli nového­­? Jak má být vybavené jízdní kolo, co znamenají dopravní značky a vyzkoušeli si, jak se pohodlně sedí v policejním autě či na motorce. Zajezdili si na dětských motorkách a proběhli si slalomovou dráhu. Také nechyběla sladká odměna, reflexní pásky a omalovánky.
,,To se nám povedl ten první podzimní den‘‘, spokojeně si brumlali pod fousy, když se vraceli do školy.

Kytka

Přespolní běh
Žáci druhého stupně se 21.9. zúčastnili přespolního běhu, který se tradičně běhá na Rasově Hůrce. Mladší žáky reprezentovali: M. Vyhnalík, S. Janoušek, P. Janků, J. Skopec, V. Žák, v kategorii starších žákyň A. Vorlíčková, K. Stratilová, V. Samková, Z. Svatoňová, T. Šubrtová. Trať v délce 3 km úspěšně zvládli F. Fidrant, D. Pajkrt, D. Černý, J. Ješeta, J. Šibrava.
1112

Všem děkujeme za reprezentaci naší školy.

Kytka

REKORD ŠD A ŠK
V loňském roce proběhla ve školní družině a školním klubu celoroční soutěž v získávání REKORDŮ. Měla velký úspěch a tak i pro letošní školní rok nám paní vychovatelky nachystaly různé soutěže, kterých se budeme účastnit a s radostí pokračovat v získávání REKORDŮ.

Rekord měsíce – ZÁŘÍ – CHŮZE NA CHŮDÁCH NA ČAS

Naši rekordmani:
1. třídy:
Křivánková Nikola a Pecinovský Martin

2. třídy: Studená Sofie a Melzer Tobiáš
3. třídy: Bahníková Michaela a Budaj Jan
5876

Běh Českou Lípou
V sobotu 17.9.2016 se konal již pátý ročník obnoveného Běhu Českou Lípou. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak si po velkém dešti někteří z nás přišli zasoutěžit. Nevíme, zda se nám podařilo obhájit loňské vítězství v kategorii základních škol. Propagovali jsme však heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“
213

Všem závodníkům patří dík za reprezentaci naší školy. Poděkování si také zaslouží rodinní příslušníci, kteří naše sportovce přišli podpořit.

Kytka

Vyhlášení cvičného požárního poplachu
Ve čtvrtek 15. 9. 2016 proběhl nácvik evakuace a činností po vyhlášení požárního poplachu. K tomu došlo v 9,30 hodin, žáci i zaměstnanci školy se dostavili na určené shromaždiště před školní Obrázek1budovou v parku do 3 minut. Vyhlášení cvičného poplachu bylo předem oznámeno HZS Libereckého kraje Česká Lípa.

Za součinnost a spolupráci při realizaci nácviku děkuji jak zaměstnancům školy, tak i našim žákům.

Petr Jonáš, ředitel školy

Kytka

Zahrádkářská výstava
1
Děti ze školní družiny a školního klubu navštívily tradiční výstavu zahrádkářů v Libertinu. Obdivovaly netradiční tvary a velikosti zeleniny, poznávaly druhy obilí a mohly si vyzkoušet dětské sekačky. Při odchodu ochutnávaly mošt a meloun.

Kytka

IQ Landia Liberec
1Žáci I. stupně, kteří se podíleli na projektu Šikovné ruce, si v sobotu 10.9.2016 jeli užít svou výhru.
Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží a vyrazili směr Liberec a IQ Landie. V deset hodin jsme dorazili do cíle a pak už mohla začít prohlídka. Zhlédli jsme celou expozici. Vše pro nás bylo velmi zajímavé. Zapojili jsme se i do chemických pokusů, které probíhaly pod vedením odborníků. Popovídali jsme si s robotem, který byl velmi chytrý. Největším zážitkem však bylo klouzání na obří klouzačce, která nám měřila rychlost. Všem se to moc líbilo.
Domů jsme dorazili sice vyčerpaní, ale plní krásných zážitků. Poděkování patří paní vychovatelce Lence Melichnové, která s námi na tento výlet jela.

Kytka

Druháci v knihovně
7. září navštívili žáci 2. třídy Městskou knihovnu v České Lípě, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o pohádkách a nejvýznamnějších českých pohádkářích. Zahráli si pohádkové hry, soutěžili a na závěr si poslechli dvě opravdu popletené pohádky.

Kytka

Zahájení školního roku
Prázdniny
DSC_1370 předaly svou vládu novému školnímu roku. Prvňáčky na zahradě školy přivítal ředitel Mgr. Petr Jonáš, třídní učitelky Mgr. Mária Kubešová a Mgr. Lenka Čechová. Hodně úspěchů popřála také předsedkyně Spolku rodičů paní Jitka Kýhosová a zástupce města Česká Lípa pan místostarosta Mgr. Juraj Raninec. Ostatní žáci zahájili nový školní rok se svými třídními učiteli. I přes nepřízeň počasí proběhla tradiční Zahradní slavnost. V poněkud stísněných prostorách tělocvičny předvedly své vystoupení mažoretky. Poté přivítal pan ředitel Mgr. Petr Jonáš rodiče, bývalé i současné žáky a další hosty. Předsedkyně Rady rodičů paní Jitka Kýhosová poděkovala za práci nejenom učitelům, ale i nepedagogickým pracovníkům.
Nechybělo ocenění vědomostních soutěží. Medaile si odnesli ti nejlepší ze sportovního dne a poháry nejšikovnější v dovednostních soutěžích Rekordu školní družiny a školního klubu. Třídní učitelé předali Výroční ceny pro nejlepší žáky svých tříd. Píseň z filmu Na vlásku zazpívala žákyně 3. B Alžběta Votrubová. Ta také společně se svými spolužáky předvedla ukázku karate.
I letos patří poděkování rodičům, a to nejenom za hojnou účast, ale i za tradiční kulinářské výrobky.
Celým odpolednem provázela hudba skupiny Pegas.

Informační systém
pro rodiče, učitele a žáky.

Přihlášení

Školní e-mail

Videoprocházka školou

Kontakt

Základní škola Pátova
Pátova 406
470 01 Česká Lípa

tel.: + 420 487 833 020
fax: + 420 487 833 038
mobil : 736 481 066
mail: zspatova@volny.cz