Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace školní časopis jídelní lístek rozvrh hodin

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Na základě schválení projektové žádosti budeme čerpat finanční prostředky, které budou investovány do zkvalitnění výuky pomocí IT technologií na 1. a 2. stupni školy.

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ  Česká Lípa Pátova ulice
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0495
Název příjemce dotace: ZŠ Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace
Délka trvání projektu: 2010 až 2012

Popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. V rámci projektu bude škola vybavena potřebnou technikou. Následně budou vyučující vytvářet digitální učební materiály, podle nichž budou vyučovat. Tyto materiály budou zpřístupněny veřejnosti k dalšímu použití. Nedílnou součástí projektu je i školení pedagogů na práci s novými technologiemi.

V rámci projektu byly ve škole zpracovány šablony (DUMy), které poskytneme na požádání na adrese zspatova@volny.cz

Bližší informace o  projektu lze získat na vyžádání u vedení školy.

Informační systém
pro rodiče, učitele a žáky.

Přihlášení

Školní e-mail

Videoprocházka školou

Kontakt

Základní škola Pátova
Pátova 406
470 01 Česká Lípa

tel.: + 420 487 833 020
fax: + 420 487 833 038
mobil : 736 481 066
mail: zspatova@volny.cz