Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace školní časopis jídelní lístek rozvrh hodin

řády

Organizační a vnitřní řád školní družiny (klubu)

Obecná ustanovení
· viz. směrnice školy
· poplatek ŠD a ŠK 180 Kč měsíčně (platba musí být provedena do prvního dne v měsíci)
· pokud není poplatek zaplacen, ředitel školy může rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD a ŠK

Přihlašování a odhlašovánídokumenty
· o zařazení dětí rozhoduje ředitel školy
· vedoucí vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků na základě vyplněného formuláře
· předává informace rodičům
· vyřizuje náměty a stížnosti

Poslání školní družiny a klubu
· tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
· není pokračování školního vyučování má svá specifika
· cílem je zabezpečení odpočinkové rekreační a zájmové činnosti

Činnost
· se řídí celoročním plánem (viz. www)
· skladba a zaměstnání je zpracována do měsíčních plánů

Organizace činnosti
· provozní doba je 6,30 hod.do16,30 hod.
· každé oddělení má svůj rozvrh činností
· oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (viz. www)
· do ŠD a ŠK přichází žáci po skončení vyučování, kde následně probíhají jednotlivé činnosti
· při zájmovém kroužku je doba určená vychovatelkou
· při prázdninové, či víkendové akci ve stanoveném čase

Bezpečnost
· platí stejná ustanovení BOZP jako ve školním řádě
· žáci jsou poučeni bezpečnosti vždy na začátku školního roku
· též v silničním provoze a při příchodu a odchodu ze školy
· úraz okamžitě hlásí vychovatelce
· drobné úrazy jsou zaznamenávány v knize úrazů
· náhlá nemoc nevolnost jsou rodičům ihned sděleny telefonicky
· pitný režim je zajištěn rodiči (případně vychovatelkou)

Chování žáků
· žáci jsou povinni plnit všechny pokyny stanovené vnitřním a organizačním řádem
· bez vědomí neopouští prostory ŠD a ŠK
· pokud žák soustavně narušuje řád a činnosti školní družiny může být ze ŠD a ŠK rozhodnutím ředitele školy vyloučen
· žáci nenosí žádné cenné předměty, vychovatelky za ně neručí

Docházka
· je stanovena dobou určenou rodiči na zápisním lístku
– ranní ŠD – rodiče předávají žáka vychovatelce, pokud tak neučiní vychovatelka přebírá zodpovědnost při příchodu  žáka do oddělení nikoliv  v šatně ŠD
· v případě jiného odchodu slouží uvolňovací formulář (viz.www)
· je možné ji v průběhu roku změnit
· v daném čase opouští ŠD a ŠK sám nebo s rodiči
· prázdninový provoz – vychovatelky nejdříve prokazatelně zjistí zájem, vedoucí vychovatelka předá informace řediteli školy
· ředitel školy následně rozhodne o provozu ŠD a ŠK o vedlejších prázdninách

Dokumentace
· zápisový lístek
· docházkový sešit
· přehled výchovně vzdělávací práce

Informační systém
pro rodiče, učitele a žáky.

Přihlášení

Školní e-mail

Videoprocházka školou

Kontakt

Základní škola Pátova
Pátova 406
470 01 Česká Lípa

tel.: + 420 487 833 020
fax: + 420 487 833 038
mobil : 736 481 066
mail: zspatova@volny.cz