Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace školní časopis jídelní lístek rozvrh hodin

Naše škola

1uZákladní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace sídlí v historické budově původní německé Chlapecké národní měšťanské školy (1900 – 1901) spojené s tělocvičnou pocházející z roku 1877. Poloha v centru města umožňuje dobrou dosažitelnost pro žáky z místa i okolních obcí okresu.

Kapacita školy činí 300 žáků.

Naše škola nabízí svým žákům 14 učeben

 • 12 kmenových tříd
 • učebnu cizích jazyků
 • videoučebnu
 • 2 třídy pro výuku výpočetní techniky
 • 2 oddělení školní družiny
 • 1 oddělení školního klubu
 • keramickou dílnu
 • tělocvičnu
 • školní hřiště s asfaltovou plochou a sektorem pro skok daleký
 • prostranství s herními prvky, ohništěm a pískovištěm
 • školní jídelnu v budově školy

Zaměstnanci školy využívají sborovnu a kabinety matematiky a fyziky, výpočetní techniky a dějepisu, chemie a biologie, výtvarné výchovy a českého jazyka, zeměpisu, 1. stupně a tělesné výchovy.

Výchovné poradenství je poskytováno v samostatném kabinetu.

Vedení školy sídlí v ředitelně školy v 1. patře, kde má k dispozici kancelář i ekonomka školy.

Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje vedoucí školní jídelny v přízemí školní budovy.

V suterénu, kde jsou umístěny šatny, sídlí školník a uklízečky.

Informační systém
pro rodiče, učitele a žáky.

Přihlášení

Školní e-mail

Videoprocházka školou

Kontakt

Základní škola Pátova
Pátova 406
470 01 Česká Lípa

tel.: + 420 487 833 020
fax: + 420 487 833 038
mobil : 736 481 066
mail: zspatova@volny.cz