Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace školní časopis jídelní lístek rozvrh hodin

,, Hasík“

19.11. 2014 – HASÍK – 2. ročníky

Ve středu se žáci druhých ročníků zúčastnili první části besedy se členy Hasičského záchranného sboru. Tato beseda se konala v rámci preventivního programu pro školy HASÍK. Dozvěděli se nejen, jak předcházet vzniku požáru, ale zejména, co je nutné udělat v případě vzniku mimořádné situace. Vyzkoušeli si, jak přivolat pomoc a nacvičovali uhašení hořících částí oblečení na svém těle nebo těle kamaráda. Hasiči jim v modelové situaci předvedli, jak vypadá hasič v masce při zásahu ve tmě, uslyšeli deformaci jeho hlasu v mikrofonu.
Na závěr děti dostaly domácí úkol, ve kterém se mají spolu s rodiči zamyslet nad únikovými východy ve vlastní domácnosti a určení místa shromaždiště členů rodiny.

Projektu se zúčastnili i žáci šestého ročníku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAh3h4

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Hasik_skola1Hasík“  Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva
Žáci 2. a 6. ročníků navštívili prostory Hasičského záchranného sboru v České Lípě. Návštěva završila projekt, kterého se tito žáci účastnili.
Jak přivolat pomoc, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény, co si vzít s sebou při opuštění bytu.
Dále se seznámily s tématy zdravovědy, požární prevence v přírodě. Získaly informace o tom, co dělat když bude nařízena evakuace z místa bydliště, o zásadách opuštění bytu v případě evakuace, o zásadách ochrany při úniku nebezpečných látek, o tom, jak se mají chránit v zamořeném prostředí, co jsou prostředky improvizované ochrany osob. Naučily se základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se zachovat při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek.
V prostorách hasičského sboru si prohlédly jednotlivá oddělení. Viděly technické vybavení, vyzkoušely si první pomoc při zlomeninách či ochranné oděvy. Na závěr prošly písemnými testy.
Tento projekt dětem přinesl mnoho užitečných informací z oblasti požární ochrany, první pomoci a povědomí o zodpovědnosti za sebe i svoje blízké.
Poděkování patří p. Tomáši Javůrkovi a p. Janu Knížkovi za skvělou organizaci, trpělivost a vstřícnost v průběhu celého projektu.

I v letošním školním roce 2013/ 2014 se žáci 2. a 6. třídy zapojili do projektu „Hasík.“

Informační systém
pro rodiče, učitele a žáky.

Přihlášení

Školní e-mail

Videoprocházka školou

Kontakt

Základní škola Pátova
Pátova 406
470 01 Česká Lípa

tel.: + 420 487 833 020
fax: + 420 487 833 038
mobil : 736 481 066
mail: zspatova@volny.cz