Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace školní časopis jídelní lístek rozvrh hodin

provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace


1. Obědy ve školní jídelně se vydávají denně od 11.15 hod do 13.45 hod. /11.15 do11.40 odběr stravy nepřítomných strávníků/

2. Obědy se odhlašují a přihlašují do 12.00 hod předešlého dne

3. Do jídelny vstupují děti přezuté

4. Povinností strávníků je nosit a předkládat průkazku na stravování opatřenou fotografií. V případě zapomenutí průkazky, dostanou oběd až před koncem výdeje /13.40 hod/

5. Bez pedagogického dozoru nesmí děti chodit do jídelny

6. Strávníci dodržují pravidla bezpečnosti, v jídelně se chovají slušně a ukázněně

7. Je zakázáno lepit žvýkačky na talíře a plata

8. Je zakázáno znehodnocování příborů

9. Slupky od ovoce odhazujte do koše

10. Pedagogický dozor dbá na správné stolování žáků

11. Obědy je nutno zaplatit do 25. dne předchozího měsíce

12. Je zakázáno vynášet stolní nádobí ze školní jídelny

 

Dagmar Černá
vedoucí školní jídelny

Informační systém
pro rodiče, učitele a žáky.

Přihlášení

Školní e-mail

Videoprocházka školou

Kontakt

Základní škola Pátova
Pátova 406
470 01 Česká Lípa

tel.: + 420 487 833 020
fax: + 420 487 833 038
mobil : 736 481 066
mail: zspatova@volny.cz