Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace školní časopis jídelní lístek rozvrh hodin

Úvod 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014

Městské slavnosti

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJako každý rok i letos se na svátek Petra a Pavla konaly Městské slavnosti. Přestože dětem už začaly prázdniny, sešly se žákyně flétnového souboru, aby reprezentovaly naši školu v rámci přehlídky školských zařízení. Poděkování patří paní Lence Melichnové za přípravu vystoupení a také rodičům, kteří své děti na vystoupení doprovodili a v jejich snažení je podpořili.

 index

Obrázek1

Poslední den školního roku přivítali s radostí všichni žáci naší školy. Po rozdání vysvědčení nic nebránilo veselému úprku ze školní budovy. Prázdninové nadšení zachytil i fotografz Českolipského deníku.

index

Zahradní slavnost

DSC_0875uV prostorách školní zahrady proběhla ve čtvrtek 26.6.2014  Zahradní slavnost. Po zahájejí, kterého se ujal ředitel školy Mgr. Petr Jonáš, následoval hlavní program. Děti předvedly své dovednosti. Úspěšné vystoupení v sólovém zpěvu Nikoly Plíhalové, pohybové kreace žáků I. a II. stupně z Poháru starostky České Lípy, Cup song žáků II. stupně, pěvecké vystoupení chlapeckého sboru Pueri Canori, zábavnou pohybovou show  žáků osmého ročníku. Nezapomněli jsme ani na ocenění studijních i sportovních výsledků našich žáků. Poděkování patří rodičům, kteří se nejenom přišli podívat na své ratolesti, ale také hojně přispěli svými kulinářskými výrobky k občerstvení. Potěšila nás návštěva starostky města Česká Lípa paní Mgr. Hany Moudré a pana místostarosty pana Mgr. Tomáše Vlčka. Celým přadem nás provázela hudba skupiny Pegas.

index

Výprava do ZOO

Koncem června vyrazili druháci a třeťáci vlakem do Ústí nad Labem. Už jízda pěkným a  čistým vlakem  byla prvním zážitkem. Dalším byl  úchvatný pohled na jejnovější most přes Labe. Pak nás příjemně překvapovala zvířata. Nenechali si ujít krmení opic, drezúru lachtana Morise, procházku slonů. Prohlédli si všechny pavilony, nejvíc se líbil ten se šelmami. Dívky se rozněžnily u poníků, které si mohly pohladit.  A někteří stateční nakrmili kozy v dětské části ZOO.

index

Jak nás navštívili myslivci (a jezevčík)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV posledních červnových dnech jsme absolvovali besedu s panem J. Kandlerem a P. Šťastným, kterým se stala myslivost celoživotním koníčkem. Připravili si pro druháky a třeťáky zajímavou besedu o lesních zvířatech. Přivedli sebou jezevčíka Citu, která se stala miláčkem všech dětí. Ukázali nám různé druhy paroží, kožešin. Udělali na děti velký dojem, protože někteří chlapci už hlásili, že jejich povolání bude lesnické.

                                              index

Naše plavání

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMy, žáci ze druhého a třetího ročníku se zúčastnili povinného plaveckého výcviku. Od února do června  jsme navštěvovali krásný plavecký areál u Kauflandu.
Podle zdatnosti byli zařazeni do tří družstev-neplavci, plavci a zdatní plavci. Přiznáme se, někteří jsme se skutečně báli, hlavně splývání nám dávalo zabrat. Ale šikovní plavčíci a moderní pěnové pomůcky nám pomohly překonat strach. A hlavně jsme milovali volnou zábavu, kde jsme se rozprchli na všechny strany a užívali si tobogán, divokou řeku, klouzačku aj. Zvláště v letních tropických dnech jsme se příjemně osvěžili.

 

index 6 .6. 2014 – Noc ve škole

P1060377u

Po návratu z výletu jsme se rozešli domů, ale pro nás osmáky tento den ještě neskončil.   Kolem páté hodiny jsme se opět sešli na školním hřišti, protože bylo krásné počasí, zůstali jsme venku. Hráli jsme různé hry, bavili se, smáli, opékali vuřty. Zkrátka si užívali tyhle pěkné společné chvíle. Když se setmělo, šli jsme do třídy, kde jsme si každý připravili své  lože  – spacáky. Ti, co již byli unavení, mohli jít spát, ostatní si povídali, hráli hry. Také jsme mohli využít keramickou dílnu a něco si vyrobit. Pak už klid, ticho a spánek. Ráno jsme dali vše do pořádku a pomalu se rozešli domů. Poděkování patří naší třídní učitelce Štěpánce Kočové a vedoucí vychovatelce Lence Melichnové, bez kterých bychom tuto akci nemohli uskutečnit.

index

 6. 6. 2014 – Hrad Kost

P1060318uŽáci sedmého a osmého ročníku navštívili v rámci školního výletu hrad Kost. Tato gotická památka leží v kouzelné krajině Českého ráje. Od průvodkyně se dověděli mnoho zajímavých informací od založení hradu až po současnost. Zájem vzbudila mučírna a její „vybavení“.

 index

 6. 6. 2014 –  Pohár starostky města Česká Lípa

DSC_1332uČeskolipské sportovní středisko“‚Sportareál“ opět ožilo soutěžní přehlídkou základních škol. Zástupci pěti škol předvedli výborné výkony. Každé vystoupení bylo originální.  Hlediště zaplněné žáky škol podporovalo své zástupce.

index

5. 6. 2014 – Pasování na čtenáře

P1040962uŽáci třídy 1.A dnes navštívili Městskou knihovnu v České Lípě. Nebyla to návštěva jen tak ledajaká. Děti musely samostetně splnit tři úkoly – 1. Písmenko – vymyslet dvě slova, 2. četba pohádky, 3. říci, jak se mají chovat ke knize. Teprve po splnění úkolů byli naši prvňáčci rytířem pasováni na čtenáře. Na památku na tento vyjímečný den v Městské knihovně každý žák dostal pamětní keramickou plaketu a průkazku do knihovny.

 

index

Němčina na cestách – 4.6.2014

DSCF6385uVe středu 4. června 2014 žáci sedmého a osmého ročníku zamířili v rámci projektového dne Evropský den sousedů do Saska. Zde se nejen seznámili s historií hradu na ,,Králově kameni“ Königsteinu, který v minulosti patřil Českému království, ale také se zdokonalovali ve svých jazykových znalostech, neboť celý výklad byl veden v jazyce německém. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o vojenské pevnosti, která se rozkládá na ploše třinácti fotbalových hřišť a patří tak k největším v Evropě. Základní znalosti německého jazyka žáci uplatnili nejen při kladení otázek průvodkyni, ale i při koupi osvěžující zmrzliny. A protože bylo hezké počasí, z hradeb bylo vidět na okolní Českosaské Švýcarsko, výběžky Krušných hor a Drážďany.

 

index

Den pro ekologii

IMG_0349uVe čtvrtek 29.5.2014 se konala zajímavá akce Den pro ekologii. Byl to již 12. ročník, který byl určen jako vědomostní a prožitková soutěž pro tříčlenná družstva žáků 6.tříd základních škol a víceletých gymnázií z Českolipska a Liberecka. Akce proběhla v přírodě , bohužel nám nepřálo počasí, lilo jako z konve, bylo osm stupňů a foukal silný vítr, přesto se 21 družstev s velkým nadšením pustilo do soutěžení. Cestou na Luž musela jednotlivá družstva prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti z oblasti poznávání rostlin, živočichů, hub a myslivosti.
A jak to vlastně dopadlo? Družstvo ve složení Mašindová, Ješeta a Hubálek obsadilo 14. místo, druhé družstvo skončilo na 17. místě ve složení Plechatá, Vorlíčková a Pánková.  Přesto družstva propadla nadšení, protože přece jen neskončila poslední.
A poučení? I když počasí nepřálo, s dobrou partou bylo „fajn“. Všem soutěžícím patří gratulace za prokázané přírodovědné znalosti.

 

index

26.5.2014 – „Lesnický den“

P1040785uPondělí strávila třída 1. A v lese u srubu „Fešáka Huberta“, který patří Městským lesům Česká Lípa.  Zde jsme poznávali zvěř našich lesů, různé druhy paroží, způsoby vábení zvěře. Také jsme si poslechli slavnostní fanfáru, která ohlašuje začátek lovu. Někteří jsme se snažili také zatroubit na lesní roh. Ukázalo se, že to není jen tak jednoduché. Nechyběla ukázka dravých ptáků, které jsme si mohli nejen pohladit, ale také v rukavici podržet. Byl to velký zážitek. Na závěr celé akce si pro nás pan hajný připravil opékání buřtů a za vzorné chování byla i sladká odměna.

  index

 26.5.2014 – Pasování na čtenáře

Obrázek1uV pondělí 26. 5. 2014 navštívili žáci 1. B městskou knihovnu, kde je očekávali paní Kateřina a rytíř Hynek. Každé dítě zde muselo splnit tři úkoly: prokázat znalost písmen, obhájit své čtenářské dovednosti včetně čtení textu s porozuměním a složit přísahu, kterou slíbilo, že se bude vždy správně chovat ke knihám, bude si knih vážit a ochraňovat je. Po úspěšném splnění úkolů byl každý žák pasován na čtenáře, obdržel pamětní medaili, dekret a čtenářskou průkazku, se kterou si prvňáčci budou moci celý další rok bezplatně půjčovat knihy.
V letošním školním roce čeká žáky 1. B ještě závěrečná beseda v knihovně, do které si již nyní (k velké radosti paní knihovnic i třídní učitelky) chodí většina z nich půjčovat knížky, jež si opravdu čtou.

  index

24.5.2014 – Českolipská píšťalka

P1040775Tradiční přehlídka flétnových souborů proběhla na ZŠ Špičák. Na již 6. ročníku zapískaly děti z mateřských a základních škol. Své umění předvedli i naši zástupci. Pod vedením paní vychovatelky Lenky Melichnové si připravili tentokráte country.

 

P1040773P1040767P1040771

 

 

 

 

 

 

index

22.52014 – Školní akademie

Logo_PatovaCL_2012Školní akademie proběhla v kulturním domě Crystal. Dopoledne jsme se sešli plni očekávání, co bude a jak bude. První shlédli vystoupení naši spolužáci při generální zkoušce. Bylo třeba ještě doladit některé detily a pak už se těšit na premiéru. Ta se opravdu povedla. Hlavním tématem byli Tři veteráni, kteří prováděli celým programem. Jejich slovní hříčky spojovaly všechna vystoupení. A bylo se na co dívat. Od pohádek, hudebních vystoupení až k tanci. Všichni se pod vedením svých učitelů velmi zodpovědně připravovali.  Závěr byl korunován slavnostním vyřazením žáků deváté třídy.

  index

21.5.2014 – Skalní divadlo

P1040752uDne 21. 5. 2014 strávila třída 1. A krásný slunný den na výletě ve Skalním divadle ve Sloupu v Čechách. Nebyl to výlet jen tak obyčejný. Na akci s názvem Tyjátr 2014 jsme shlédli několik pohádek nař. o Sněhurce, O statečné princezně a Červené Karkulce. Nechyběl ani tanec. Nejvíce se nám, ale líbilo a také nás moc zaujalo žonglování. Pochutnali jsme si na sladkém popcornu, který nám koupila naše paní učitelka. Už se těšíme na další výlet třída 1. A

index

416.5. 2014 – Sklářský workshop
Obrázek1

Žáci osmého ročníku navštívili sklářský workshop pořádaný Střední odbornou školou sklářskou v Novém Boru v rámci projektu „Investice do vzdělávání.“         Své dovednosti mohli prokázat při broušení, rytí, malování a foukání skla.

index

 Exkurze do Památníku Terezín

Obrázek1Ve středu 7. května 2014 žáci deváté třídy navštívili město Terezín, ve kterém byl za druhé světové války zřízen koncentrační tábor, tzv. ghetto Terezín, odkud odjížděly transporty do vyhlazovacích táborů. Prohlédli si Malou pevnost, v níž si v červnu roku 1940 gestapo zřídilo svou věznici. Přeplněnými celami pevnosti prošlo přes 30 000 vězňů. Žáci se seznámili s nelidskými  podmínkami, ve kterých věznění lidé museli žít, vyslechli řadu otřesných životních osudů obětí rasové a politické perzekuce v době nacistické okupace. Na závěr si deváťáci prohlédli Židovský hřbitov a Muzeum ghetta Terezín, ve kterém jsou vystaveny různé dokumentární artefakty, které dokreslují obraz tehdejšího života vězněných osob.

index

26. 4. 2014 – Krajské kolo Přehlídky dětských recitátorů v Liberci

DSC00865

 

 

V krajském kole reprezentoval naši školu Jan Novotný ze 4. třídy.

 

 

 

 

 

 

26. 4. 2014
Obrázek1Přehlídku flétnových souborů „Pištec“ uspořádala Mateřská škola Roháče z Dubé v České Lípě. Na tomto tradičním setkání se představilo devět souborů z mateřských a základních škol. Naši školu na 6. ročníku reprezentovaly Viktorie Vlčková, Zuzana Samková, Adéla Hejdová, Edita Semerádová, Jiřina Klímová,  Eliška Fidrantová, které na vystoupení připravovala p.vychovatelka L. Melichnová.

P1040498P1040494P1040763

 

 

 

 

 

 

index

25.4.2014

DSC00864V prostorách Základní umělecké školy v České Lípě proběhl 2. ročník pěvecké soutěže “ Českolipská pěnice.“ Zástupci naší školy získali hned několik prvních míst. V 1. kategorii Dorothea Prokešová, ve 2. kategorii Vojtěch Rachač, v kategorii 3a) Nikola Plíhalová. 2. místo obsadil Jan Novotný. Poděkování patří i dalším soutěžícím: Nela Beran, Rovbert Knobloch, Eliška Mikotová, Viktor Baloun.

 

 

index

25.4.2014 – Nový Bor

P1040476uOsmý ročník se 25.4.2014 zúčastnil projektu „Praktické vyučovní jinak, „který pořádá Střední odborná škola sklářská v Novém Boru v rámci Investic do vzdělávání. Žáci byli roděleni do skupin a postupně pracovali v keramické a truhlářské dílně. Zkoušeli také kreslit podle předlohy. Žáci se seznamují s možnostmi nabídky středních škol v rámci jejich volby oboru při dalším studiu.

index

24.4.2014 – Zdislava u Jablonného v Podještědí

P1040475uŽáci 1. A navštívili ruční papírnu „Papyrea.“ V této rodinné manufaktuře se seznámili ruční výrobou papíru. Viděli různé druhy materiálu, který se zde zpracovává. Každý žák si odnesl vlastnoručně vyrobený arch papíru, který si ozdobil květinou a otiskem své ruky.

index

14. – 16. 4. 2014 – Dolní Světlá, harmonizační pobyt, 7.b

P1040332uV pondělí po vyučování jsme odjeli na pobyt do Dolní Světlé. Ubytovali jsme se v penzionu „Celnice.“ Hned v podvečer jsme vyrazili na malou procházku ke Krkavčím kamenům a pod Luž. Po cestě jsme poznávali rostliny, o kterých jsme se učili v hodinách přírodopisu. Ne vždy jsme byli úspěšní. Po večeři jsme hráli hry a pak jsme si odešli dovybalit své věci a připravit se na večerku. Ráno druhého dne nám připravilo pěkné překvapení. Sněžilo a my měli podniknout celodenní výlet, ale kolem deváté se vše v lepší obrátilo. Vyrazili jsme směr Oybin. Teplo zrovna nebylo, ale nepršelo ani nesněžilo. Na hradě jsme si pozorně prohlédli všechny historické části a z věže prohlédli okolí. Potom jsme ještě navštívili kostelík s velmi krásnou malovanou výzdobou a chvilka byla i na malé seznámení s městečkem. Pak už jsme se vydali na cestu zpět. Po vydatné večeři jsme měli chvilku času na přípravu úkolu, který nám pani učitelka zadala. Téma: „Náš dnešní den.“ Zástupce každé skupiny seznámil s výsledky kolektivní práce. Hodně jsme se nasmáli. Někteří byli přímo k nepřekonání. Třetí den našeho pobytu jsme zdolali Hvozd s vyhlídkou. Opět nám počasí přálo a my viděli nejenom známý Jěšted a Bezděz, ale i Říp a celou řadu dalších kopců. Dohlédli jsme do Čech, Německa i Polska. Po návratu na nás čekal dobrý oběd. Čas vymezený pro  náš pobyt rychle uplynul a tak nezbývalo než řádně uklidit pokoje a po příjezdu autobusu se vydat na cestu domů. Moc se nám pobyt líbil a tak na shledanou příští rok.

index

31.3. 2014 – Rytíři za vlády Lucemburků

V dP3310206uopoledních hodinách žáci 1. i 2. stupně navštívili představení pořádané agenturou Pernštejni, které je tentokrát zavedlo do časů gotiky. Seznámili se s řadou zajímavých historických faktů a pobavili se ukázkami rytířských dovedností a aktivit, z nichž některých se mohli i účastnit.

 

index

Týden zdravých svačinek 

Projektový týden druhé třídy proběhl od 24. března do 28. března.
P3300139uŽáci se zabývali tématy zdravé výživy a jejich účinků na lidský organismus a zdraví. Seznámili se s pojmem zdravá výživa, zdravé potraviny a získávali poznatky o vhodných stravovacích návycích. V rámci environmentální výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu si připravovali s rodiči zdravé svačinky se zaměřením na větší podíl ovoce a zeleniny.

index

Okresní kolo Přehlídky dětských recitátorů v Novém Boru

Obrázek1Ve středu 26. března 2014 se v Základní škole náměstí Míru v Novém Boru uskutečnil 43. ročník Přehlídky dětských recitátorů. Této soutěže se zúčastnilo 11 žáků naší školy, kteří nás vzorně reprezentovali v pěti kategoriích. Letos s námi poprvé jeli recitovat také prvňáčci a hned zaznamenali úspěch – 2. místo obsadila Terezka Šmídová z I. B. Ani starší žáci nezůstali pozadu, 2. místo v II. kategorii  a postup do krajského kola v Liberci vybojoval Honza Novotný ze IV. třídy. Všem recitátorům děkujeme.

 

index

Recitační odpoledne ŠD a ŠK – čtenářská gramotnost, 28.3.2014

P1040168Paní vychovatelky připravili pro děti recitační odpoledne. V prostorách školní družiny proběhla soutěž nejlepších recitátorů. Vše sledovala porota složená z vychovatelek školní družiny, Lenky Melichnové, Aleny  Svitákové, Hany Zelinkové, a ředitele školy Mgr. Petra Jonáše. Hlavní porotkyní byla žákyně Střední pedagogické školy v Novém Boru, která na  naší škole vykonává odbornou praxi. Publikum povzbuzovalo učinkující vřelým potleskem. Nejúspěšnější vystupující žáci v každé kategorii obdrželi knihu básní s věnováním a malý dárek. Pamětní list za svou účast dostali všichni učinkující. Ceny byly zakoupeny z grantu města Česká Lípa.

výsledky:

1. třída
Vítek Rachač
Magdalena Kontová
Tereza Šmídová
Ella Lemfeldová

2. třída
Kryštof Pehr
Viktorka Vlčková
Dorotka Prokešová

3. třída
Magdalena Prokešová
Marie Jelonková
Ester Emma Šlehoferová

index21.3.2014 – Krav maga

P1880359Třeťáci podnikli výpravu na střední průmyslovou školu, kde sídlí tréninkové místo Krav magy.
Pro upřesnění, jedná se o sport, který učí sebeobranu. Děti se zúčastnily ukázkového tréninku, kde převládalo posilování a cviky na rozvoj rychlosti a obratnosti.
S pomocí trenéra se naučily, jak se účinně bránit proti únosu. Moc nás zaujaly a poučily praktické ukázky trenérů např. jak se bránit proti agresorovi se zbraní nebo násilníkovi v dopravním prostředku.

Velký dík patří panu Tomáši Rachačovi, nadšenému cvičenci, který dětem tento zajímavý zážitek zorganizoval.

index

Projekt „Učme se podnikat“

DSCF5753Žáci devátého ročníků se zapojili do projektu „Učme se podnikat“, který je realizován LAG Podralsko o.s. v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Záměrem je seznámit žáky s problematikou této oblasti, usnadnit jejich orientaci ve finančním prostředí, vysvětlit základní pojmy finanční gramotnosti. Projekt je sestaven ze 3. modulů a v jejich rámci si žáci ověří své vědomosti na praktických příkladech.

index

Recitační soutěž žáků 1. tříd

DSCF5747Ve čtvrtek 7. 3. 2014 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 1. tříd. Ze 14 vzorně připravených soutěžících postoupili 3 nejlepší recitátoři do okresního kola 43. Přehlídky dětských recitátorů, která se bude konat 26. 3. 2014 v Novém Boru. Naši školu zde za 1. ročníky budou reprezentovat Nella Beran (1.A), Tereza Šmídová (1.B) a František Malý (1.B).

index

28. 2. 2014 – Masopustní karneval

DSC_0659uJako každý rok připravily paní vychovatelky pro děti z I. stupně „Masopustní karneval.“ S výzdobou tělocvičny pomohly děti i paní učitelky. Pak už začal pravý masopustní rej. Tanec, soutěže a dobrá nálada provázely všechny celé páteční dopoledne.

index

11. 2. 2014 – Beseda – nové logo města

cl-logo-mesto-navrhy-varianty-hlasovani-grafika-1404_denik-380uV úterý odpoledne se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili besedy s tiskovou mluvčí Městského úřadu v České Lípě, Mgr. Kristýnou Brožovou. Hlavním tématem byly návrhy nového loga našeho města.
Žákům Mgr. K. Brožová tyto návrhy představila a vysvětlila jejich obsah.
V závěru besedy mohli žáci vyjádřit svůj názor na nové logo hlasováním.

index

Věda je zábava

Obrázek1Střední průmyslová škola v České Lípě v rámci projetu Investice do rozvoje vzdělávání připravila pro naše žáky 3, 4. a 5. ročníku fyzikální kroužek. Nelekejte se, zapomeňte na všechny vzorečky a definice! Děti pod dozorem středoškolských učitelů jsou svědky zábavných pokusů a bádání.
Někteří chlapci ze třetí třídy se už nemohou dočkat hodiny fyziky. Doufejme, že nadšení jim vydrží do vyšších ročníků.techuplogosmall

 

 

indexZápis do 1. tříd

DSC_0402uV pátek 7. února 2014 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků.  Ve vyzdobených třídách přivítaly paní učitelky děti a jejich rodiče. Budoucí školáci  ukázali své znalosti a dovednosti – malování postavy, pravolevá orientace, počítání do 10ti, určení barev a tvarů. Odměnou předškolákům pak byly drobné dárky a pamětní list o zápisu.

index

7.2.2014 Laický záchranář – soutěž první pomoci

IMG_0093uSZŠ v Děčíně připravila Soutěž první pomoci pro ZŠ v České Lípě. Akce proběhla v tělocvičně ZŠ Šluknovská – Lada. Studentky střední školy  připravily 5 modelových situací, které simulovaly poranění, s kterými se mohou lidé v běžném  životě setkat – krvácející rány, odřeniny, popáleniny, zlomeniny a bezvědomí. Čtyřčlenná družstva žáků ošetřovala jednotlivá poranění a za každou situaci dostala určitý počet bodů. Soutěž hlavně prověřila znalosti základů první pomoci, péči o zraněného do příjezdu záchranné služby a resuscitaci. Hodnotila se souhra týmu. Součástí akce byla ukázka použití automatického defibrilátoru.

Na závěr byla vyhodnocena 3 nejlepší družstva.

Družstvo ve složení N. Plíhalová, T. Tilleová, P. Vomáčka a T. Líško z 8. třídy obsadilo velmi těsně druhé místo.

index

4. 2. 2014  –  Školní kolo recitační soutěže

DSCF5692uV úterý 4. února 2014 se uskutečnilo klání recitátorů, jehož se zúčastnili zástupci všech tříd 2. stupně naší školy.  Jako již tradičně recitátoři předvedli dobré výkony a porota, v které zasedli Mgr. Světla Půčková a Mgr. Petr Jonáš, neměla jednoduché rozhodování.

DSCF5691uA zde jsou výsledky.

III. kategorie  

1. místo: Barbora Houdková (VI.)

2. místo: Anna Kotková (VII. A)

3. místo : Aneta Mašindová (VI.)

 IV. kategorie  

1. místo: Karolína Wildmannová (VIII.)

2. místo: Lucie Janoušková (IX.)

3. místo: Lucie Smělá (IX.)

Výherci postupují do okresního kola, které se uskuteční 26. 3. 2014 v ZŠ náměstí Míru v Novém Boru.


index

30. 1. 2014 – Vysvědčení

vysV tento den, jako na všech českých školách, dostali naši žáci své vysvědčení.  Největší očekávání však prožívali prvňáčci. Čtvrté hodiny, kdy se vydávalo vysvědčení, se nemohli dočkat. Snažení všech bylo odceněno a paní učitelky B. Jeklová a L. Rychterová mohly rozdat jenom samá krásná vysvědčení.

index

28. 1 . 2014 – Den otevřených dveří

VýstřižekV tento den  jsme uvítali zájemce o naši školu z řad budoucích předškoláků. Ti přišli v doprovodu svých rodičů a učitelek z mateřských škol. Děti si prohlédly prostory školní družiny, školního klubu a také navštívily keramickou dílnu.  Děti si prohlédly některé naše třídy. Viděly své budoucí spolužáky  při výuce. Na II. stupni si přiravili velmi pěkný program žáci osmého ročníku a v učebně fyziky zase mohly děti získat za své vědomosti perníčky z krásné perníkové chaloupky.
Průvodci po naší škole byli žáci z 2. stupně.

index

24. 1. 2014 – Míčové hry 1. stupně a ŠD

Obrázek1    Na zakončení prvního pololetí připravily p. vychovatelky, L. Melichnová, A. Svitáková, H. Zelinková, turnaj v míčových hrách. Každá třída byla zastoupena svým týmem. Ostatní žáci se postarali o skvělou atmosféru. Fandilo se ostošest.
Snaha malých sportovců byla po zásluze odměněna. Diplomy, pamětní medaile z keramiky a také dorty a bonbóny získala každá třída. Byli oceněni i nejlepší hráči týmu.
Turnaj měl jako každý rok velký úspěch.

Děkujeme za podporu Spolku rodičů a přátel naší školy a těšíme se zase za rok.

DSC_0552uDSC_0714u

 

 

 

 

 

 

 

index

7. 1. 2013 – Projektový den s technickými předměty

P1850785uŽáci devátého ročníku navštívili, v rámci Projektového dne s technickými obory, Střední průmyslovou školu v České Lípě. Seznámili se nabídkou studijních oborů a  elektotechnické laboratoři sestavovali elektrické obvody, pracovali s pájkou a multimetrem. Zjistili, co vše dokáží CNC stroje a v zámečnické dílně vytvářeli hlavolam. Tyto exkurze, v rámci EU projektu „Investice do vzdělávání, pomáhají žákům i při rozhodování o svém dalším studiu.

zv

P.F. 2014

zv

 

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

vánoceuV prosinci se uskutečnila výtvarná vánoční soutěž ,,O nejkrásnější vánoční stromeček“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích-jednotlivci a rodina. Výtvarné práce byly vystaveny v chodbě u jídelny, aby ji prohlédlo co nejvíc dětí. Stromečky byly krásné a rozmanité. Chceme poděkovat všem účastníkům za jejich čas a nápady. Zejména maminkám, které si našly chvílku i v předvánočním hektickém čase.

O vítězi rozhodly samotné děti pomoci hlasování.

Kategorie děti :

1. místo Eliška Fidrantová (8.třída)

2. místo Vojtěch Vávra (3.třída)

3. místo Vanda Jeklová (1. B)

 

Kategorie rodina :

1. místo Viktor Virt (1.B)

2. místo Sofie Botošová (2.třída)

3. místo Natálie Hrdá (7.A) a Lucie Hrdá (2.třída)

zv

18. 12. 2013 exkurze 4. třídy do Prahy

 IMG_0745uCílem žáků čtvrtého ročníku byla Královská korunovační cesta, Betlémská kaple a Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského. Cestu jsme začali u jednoho ze symbolů Prahy – Prašné brány a pokračovali jsme Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Z náměstí nás vedla cesta na Karlův most, Malou Stranu, Nerudovou ulicí a nakonec až na Pražský hrad.V hodinách vlastivědy jsme se učili o Janu Husovi, a tak jsme si prohlédli Betlémskou kapli, místo, kde Mistr kázal. Exkurzi jsme ukončili v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského, které patří mezi nejstarší muzea u nás. Zaujala nás sbírka slabikářů, starý školní kabinet a třída, obrazy k výuce abecedy krasopisu, atd. Největší zájem žáci projevili o psaní brkem a vyzkoušeli si zapsat svá jména hlaholicí. Nakonec se pustili do luštění křížovky. V její tajence se skrývalo jméno významné osobnosti naší i světové pedagogiky. 

IMG_0732IMG_0752IMG_0756

 

 

 

 

 

 

zv

13. 12. 2013 – Bělá pod Bezdězem

betlemŽáci sedmého a osmého ročníku navštívili Soukromou sbírku papírových betlémů. Tato byla otevřena v roce 2010. V dnešní době zde najdete 644 betlémů, které dohromady představují 30 000 figurek. Papírové betlémy jsou lepené na překližku, vyřezané a stavěné na různé podstavce.Jsou zde umístěny betlémy od malinkých po veliké. Nejdelším je 3,74 m dlouhý Valašský betlém z Frenštátu pod Radhoštěm z roku 1933 autora Jana Bačáka. Zastoupení mají i různé země jako je Německo, Maďarsko, Chorvatsko, Polsko a Anglie. Některé betlémy lze zakoupit.

zv

13. 12. 2013 – Přerov nad Labem

DSCN0502uŽáci druhého, třetího a pátého ročníku si v adventním čase udělali výlet do malebného skanzenu Přerov, nedaleko města Lysá nad Labem. Seznámili se s životem našich předků, připomněli si vánoční zvyky a tradice, které již nedodržujeme. Prošli si nádherně vyzdobené chaloupky a v dílničce si vyrobili ozdoby na stromeček.

zv

5.12.2013  – 1. B
1.4.buprojektový den ČERTOVSKÁ ŠKOLA, během kterého žáci plnili řadu po čertech těžkých úkolů. V závěru dne je potěšila i trošku postrašila návštěva pekelných mocností.

 

zv

5.12.2013 – Mikulášská nadílka

Obrázek1uJako každý rok se žáci devátého ročníku zhostili rolí Mikuláše, čertů, andělů a připravili pro své spolužáky, hlavně z nižších ročníků, zábavnou Mikulášskou nadílku. Protože naší školu navštěvují jenom hodné děti bylo všude slyšet mnoho smíchu a žádný pláč.

zv

  Adventní čas žáci 1. B prožívají v pilné práci. Kromě výzdoby třídy a svého stromečku vlastními výrobky 4. 12. 2013 navštívili městskou knihovnu, kde besedovali na téma ČESKÉ VÁNOCE.

1.1.bu1.bu

 

 

 

 

 

 

 

zv3.12.2013 – Vánoční vystoupení v Ambitu Muzea

P1040095uFlétnový soubor naší školy vystoupil v rámci zahájení vánočních trhů v ambitu muzea. K úspěchu vystoupení přispěly žákyně 2. třídy, které hrají na tento nástroj teprve od října a také Eliška Fidrantová a Šárka Knížková, které zapískaly známou melodii z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Vánoční melodie v podání celého souboru byly odměněny potleskem.

 

zv

1.12.2013 – Vánoční trhy na Hradě Lipý

Děti i zde předvedly vystoupení, které společné nacvičily a prezentovaly v sobotu při slavnostním rozsvícení na náměstí T.G.M.

P1040090P1040088

 

 

 

 

 

 

 

zv

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 30.11.2013

Obrázek1uNaše škola se jako každý rok zúčastnila akce pořádané k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu.  Písně zazpívali žáci 1. A. s doprovodem flétnového sboru a velkou podporou paní učitelky Mgr. Lucie Knoblochové a paní vychovatelky Lenka Melichnové, které s dětmi toto vystoupení připravily . Velkým potleskem  přišli děti  podpořit jejich rodiče.

zv

Zdobení Vánočního stromečku ne náměstí T.G.M

P1040079u

Žáci 1. A ozdobili Vánoční stromeček naší školy. Nezapomněli jsme ozdobit i stromeček Městských lesů jako poděkování za jejich ochotu a spolupráci s naší školou. Ozdoby vyrobili žáci na keramickém kroužku a při glazování jim pomáhali žáci výtvarně pracovního kroužku.

zv

29. 11.2013 – Hodina moderní chemie

Fotografie0015uO tom, že chemie není jen složitou vědou o názvosloví, vzorcích a počítání, ale dokáže být zábavná a pro žáky atraktivní, se přesvědčili žáci 8.a 9. ročníku na vlastní oči v pátek  29.11.  na hodině moderní chemie v učebně fyziky SPŠ v České Lípě. V rámci projektu TechUp (Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji) za žáky přijel Mgr. Jiří Králík, PhD z Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem, aby jim předvedl spoustu zajímavých a netradičních pokusů. Objasnil jim záhadu kapalného dusíku, jeho chladící účinky byly demonstrovány na hroznovém vínu, karafiátu a levitující křídě.
Předváděné experimenty  byly perfektně připraveny, probíhaly v rychlém sledu a byly srozumitelně vysvětleny. Žáci se do přípravy pokusů mohli aktivně zapojit.
Tato hodina byla příjemnou ukázkou a zajímavým zpestřením výuky chemie.

 index

Adventní keramická dílnička s rodiči

P1040067u

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 proběhla první akce, kterou pořádají vychovatelky pro své žáky a jejich rodiče. V keramické dílně se vyráběly vánoční svícny, ozdoby a dekorace, např.  andělé a zvonečky. Všem se výrobky moc povedly a jejich autoři se těší na příští týden, kdy si nekrásně nazdobí.

Už se moc těšíme!

index27.11.2013 – Euroškola Česká Lípa, Den otevřených dveří

P1040056uŽáci devátého ročníku navštívili jednu ze soukromých středních škol v České Lípě. Na Euroškole se seznámili s nabídkou studijních oborů. Studenti je provedli školou a ukázali možnosti, které tato škola nabízí v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví i bezbečnosti.

index

25.11.2013 – Finanční gramotnost na SPoŠS

DSCN0847Družstvo ve složení Nela Adamová, Kristýna Boráková a Lucie Janoušková se zúčastnilo soutěže ve finanční gramotnosti. Dívky představily naší školu v anglickém jazyce, prokázaly své znalosti v oblasti finanční gramotnosti a vytvořily propagační materiál.

 

 

index

15.11.2013 – Nový Bor
Obrázek1Žácí devátého ročníku se v rámci projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“  zúčastnili  projektového dne „Praktické vyučování jinak.“ Tři skupiny žáků se seznámily s prací v truhlárně, v keramické dílně a také s technikou kresby . Opět si mohli vyzkoušet svou zručnost a dovednost při práci s keramickou hlínou, dřevem. Svá dílka si odvezli domů.

index

14.11.2013 – Centrum textilního tisku v České Lípě

P1030968u   Žáci 1. A rozbalili svůj první dárek od městského úřadu. Tím byla navštíva Centra textilního tisku. Zde si vyzkoušeli mnoho činností – tisk obrázku na látku, tiskání vzorů na papír, vybarvování obrázků reliéfů. Velmi zajímavá byla i ukázka starých tiskařských vzorníků. S paní učitelkou si děti prohlédly i hrad Lipý. Objevovaly velkou věž, první záchod na hradě, ledničku = sklepení hradu, snažily se najít archeologické vykopávky. Vše bylo velmi zajímavé a  děti odcházely nadšené.

index

Strašidelný den ve 2. a 3. třídě

1

Začátkem listopadu se proměnili druháci a třeťáci v čaroděje, kouzelníky, upíry, víly a další pohádkové postavy. Náležitě vyzdobili své třídy vydlabanými dýněmi, strašidelným hradem plného netopýrů,  čarovnými sovami. Vyučování bylo zaměřeno v čarovném duchu, děti plnily kouzelné úkoly a moc se těší na čertovskou školu!

index

 

6.11. – Karlovarský skřivánek
Žákyně Marie Jelonková ze 3.třídy a Nella Beran z 1. A se zúčastnily XIX. ročníku pěvecké soutěže v sólovém zpěvu „Karlovarský skřivánek. Na soutěž, která se konala v Novém Boru je doprovodila paní vychovatelka Lenka Melichnová.

P1030894P1030892P1030886

 

 

 

 

 

 

index

 Lípa Cantanes 2013

dsc0299825. 10. 2013 – na závěr letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se uskutečnila pěvecká soutěž pro děti a mládež v kategoriích sólový a komorní zpěv. V prostorách ZUŠ v České Lípě vystoupilo na 18 sólistů a 5 komorních souborů. Ve své kategorii zvítězila Jiřinka Klímová, žákyně 3. třídy, která se stala i absolutní vítězkou prvního ročníku Lípa Cantanes a získala Cenu starostky města Česká Lípa pro absolutního vítěze. Úspěšná byla také dvojice  Anna Knoblochová a Barbora Procházková, která získala Čestné uznání.

index

26.10.2013 – návštěva Jiráskova divadla

DrakuV sobotu někteří žáci  1. A navštívili Jiráskovo divadlo. S paní vychovatelkou Lenkou Melichnovou viděli veselou, téměř popletenou muzikálovou pohádku Byl jednou jeden drak. Děti se seznámily s drakem Kabrahárem, s princeznou Ankou, líným Honzou, čarodějnicí Kanimůrou, čertem Haramášem a dalšími pohádkovými postavičkami. Hudbu složil Petr Hapka.

  index

 

Beseda v městské knihovně
V pátek 25. října se žáci 1. B vypravili do městské knihovny, kde vyslechli besedu o panu Zdeňku Milerovi. Připomněli si nejen jeho nejslavnější postavičku – Krtečka, který prvňáčky doprovází v učebnicích matematiky, ale prohlédli si i další knihy, které Z. Miler ilustroval. V průběhu besedy si i několikrát zasoutěžili.

1bku1bk1u

 

 

 

 

 

 

 

index

 18. 10. 2013 – Veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC
v118077_educa-vele
Žáci osmého a devátého ročníku navštívili veletrh vzdělávání v Liberci. Budoucím studentům nabízí živý a bezprostřední kontakt se zástupci škol či firem. Osobní setkání  zajistí okamžitou zpětnou vazbu na představy a požadavky.  Součástí je i kulturní doprovodný program na pódiu a přednášky a semináře v přednáškovém sále.

index

9.10.2013 – Pohádka Čert a Káča
Žáci 1.A navštívili divadelní představení klasické pohádky Boženy Němcové Čert a Káča. Scénář napsal Zdeněk Skořepa a pohádku nastudoval Divadelní klub mladých v České Lípě. Tato pohádka patří mezi nejoblíbenější. Mnohokrát byla upravena, zfilmována a také ji můžeme vidět v animované podobě.
P1030845uP1030831uP1030844u

 

 

 

 

 

index

8.10. – Dopravní hřiště
V rámci prohloubení a praktického ověření učiva prvouky absolvovali žáci 1.B výuku přímo na dopravním hřišti. Zde si připomněli a rozšířili znalosti pravidel silničního provozu, která musí dodržovat chodci a cyklisti, zopakovali si znalosti dopravních značek, správného chování před železničním přejezdem i kruhovým objezdem, na křižovatce i chodníku.

dhudh1udh2u

 

 

 

 

 

 

index

7.10.2013  –  Divadlo Koloběžka
V prostorách školní družiny naší školy zhlédli žáci 1. A, 2. a 3. třídy  Pohádku O houbách.
pohpoh1poh2poh3poh4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

index

Exkurze 4. a 6. třídy, Česká Lípa, radnice

DSCF5222uV pondělí 7. 10. 2013 jsme vyrazili na českolipskou radnici, kde na nás čekala tisková mluvčí Mgr. K. Brožová. Ta nám vyprávěla o historii i přítomnosti budov, v nichž sídlí Město Česká Lípa a odbory Městského úřadu, a prováděla nás místy, kam běžný návštěvník nezavítá. Nakonec jsme se usadili v zasedací místnosti, zkusili si hlasovat a následně i vyzpovídat paní starostku Mgr. Hanu Moudrou. Oběma dámám děkujeme za zajímavé povídání i vyčerpávající odpovědi na naše otázky.

index

4.10.2013 – Praha, Schwarzenberský palác

Žáci sedmého až devátého ročníku se zúčastnili dvou programů. Jedna skupina přijala pozvání do doby Rudolfa II.Vyzkoušeli si jaké je býti umělcem na konci období renezance.Druhá skupina v programu „Příběh umělce“ se seznámila s portrétní tvorbou v dílech českých barokních umělců.243uP1060137u

 

 

27.9.2013 – Vlastivědná exkurze žáků 5.třídy na horu Klíč

DSCN1468uVýstup jsme začali ve Svoru, kam jsme  přijeli vlakem. K vrcholu Klíče jsme museli  překonat převýšení 300 metrů. Odměnou nám byl krásný výhled do krajiny a příjemný pocit z dobrého sportovního výkonu. Na znělcové kopě Klíče jsme posvačili a vydali se do Nového Boru  na vlak. 

index

25.9. 2013 – Kocour Modroočko
divadlo-krapet

 Žáci druhého a třetího ročníku se účastnili projektového dne, který byl tematicky zaměřen na známou dětskou knihu Z deníku kocoura Modroočka, jejímž autorem je Josef Kolář a ilustrátorkou Helena Zmatlíková. Projekt byl zaměřený na rozvoj čtenářských dovedností s porozuměním, ze kterých vyplynuly další praktické úkoly. Hravou formou získat zpětnou vazbu na obsah přečteného a reprodukovat jej podle jednoduché osnovy. Získávání informací o kočce domácí, s následnou výrobou pohádkových kočičích hrdinů. Návštěva divadelního představení v Jiráskově divadle umožnila dětem využít některé prvky dramatické výchovy.

 

index

25.9.2013 – Městský úřad Česká Lípa

Žáci prvního ročníku navštívili v rámci Dne otevřených dveří Městský úřad v České Lípě. Děti si prohlédly prostory radnice a od průvodkyně se dozvěděly mnoho zajímavých informací z historie i současnosti.

P1030760u1b radniceu

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Městské knihovny v České Lípě
P1030713u

Žáci 1.A naštívili městskou knihovnu. Tématem vyprávění byl podzim.

 

 

 

index

Prvňáčci na výstavě
P1030712u

Jako každý rok Svaz zahrádkářů v České Lípě uspořádal výstavu zahrádkářských výpěstků. Děti poznávaly, určovaly jednotlivé druhy ovoce a zeleniny.

 

 

 

Výstava zahrádkářských výpěstků

1bzu

Žáci 1.B navštívili v DDM Libertin zahrádkářskou výstavu, kde si mohli nejen prohlédnout různé zemědělské plodiny a zahrádkářské výpěstky, ale zejména prověřit své znalosti z učiva prvouky.

 

 

 

index

17.9. 2013 – ZOO Děčín
2u

Druháci si vyjeli do ZOO v Děčíně,  zažili krásné chvíle se zvířátky.Program realizovaný v areálu zoologické zahrady nabídl dětem mnoho nových zkušeností.Formou pohádkového příběhu se děti seznámily se zástupci domácích, ale i dalších zvířat v zoo. Děti vysvobozovaly princeznu a prince ze zakletí a přišly do kontaktu s vybranými druhy zvířat. Dozvěděly se o významu domácích zvířat pro člověka.

index

 

 

Obrázek1u14. září 2013 – Běh Českou Lípou
V sobotu 14. září 2013 se na parkovišti před Kulturním domem Crystal konal Běh Českou Lípou. Všechny účastníky přišla pozdravit starostka města Mgr. Hana Moudrá a pak už začalo sportovní klání všech kategorií do 18 let.
Naše poděkování patří těm žákům, kteří i v sobotu dopoledne přišli a úspěšně reprezentovali naši školu.

index

 

2. září 2013; 8.oo hodin

1u  2u3u6u5u8u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

index

 

 

Informační systém
pro rodiče, učitele a žáky.

Přihlášení

Školní e-mail

Videoprocházka školou

Kontakt

Základní škola Pátova
Pátova 406
470 01 Česká Lípa

tel.: + 420 487 833 020
fax: + 420 487 833 038
mobil : 736 481 066
mail: zspatova@volny.cz